Žijeme, utrácíme, spoříme

Stavební spoření si v České republice získalo mezi obyvateli velkou přízeň. O jeho popularitě hovoří jasně čísla - za loňský rok bylo uzavřeno více jak 1,2 milionu nových smluv a letošní rok nebude v zájmu o spoření horší. Stavební spoření je jednou z dostupných cest, jak získat potřebné finanční prostředky na pořízení nemovitosti na základě využití úvěru ze stavebního spoření. Přestože je stavební spoření jako takové nejčastěji využíváno pro získání především nižších částek (opravy, přestavby bytových jader a zmodernizování bytu), je v neposlední řadě směrováno i na řešení bytové potřeby. V obchodních podmínkách všech stavebních spořitelen se vyskytuje pouze ustanovení o minimální cílové částce, maximum není nikterak omezené. Výhodné se jeví i využití stavebního spoření několika členy rodiny.

Úvěrem své možnosti každý účastník stavebního spoření zdvojnásobuje. To platí v případě, že je již naspořeno 50% cílové částky. Ale co když se v průběhu spoření potřebuje úvěr dříve, nebo dokonce vyšší úvěr? Je tu připraveno řešení - "překlenovací úvěr".

Překlenovací úvěry

Nesplní-li zájemce o peněžní prostředky některou ze tří podmínek pro přiznání řádného úvěru a potřeba získání peněz je velmi naléhavá, nabízí se mu ještě tzv. překlenovací úvěr. Ten je třeba svou povahou chápat jako dočasný a klient na něj nemá právní nárok, jako je tomu u řádného úvěru po splnění podmínek. Základní odlišností je nejen vyšší úroková sazba (až 10 procent p.a.), ale i jeho konstrukce, kdy má překlenout období, než účastník splní všechny podmínky pro získání úvěru řádného. Výhodou překlenovacího úvěru je nižší vyžadovaná akontace (naspořené prostředky z cílové částky). V praxi u mnoha stavebních spořitelen postačí jen 20 %. Tato výhoda je však následně stírána povinností vedle placení úroků dospořovat na hodnotou 40 či 50 procent a tím také co nejrychleji splnit podmínky pro přiznání řádného šestiprocentního úvěru.

Na vysoké úvěry ze stavebního spoření, které by byly použitelné na koupi bytu nebo domu, je spořitelnou nahlíženo stejným způsobem jako na kterékoliv jiné úvěry. Základní nutností je především dostatečná bonita, že klient bude schopen získaný úvěr splácet. Možné jsou dva případy úvěrů, buď přímo řádný úvěr, nebo nejdříve úvěr překlenovací, který se pak následně do řádného překlopí. V obou případech musí navíc účastník spoření splnit účelové omezení ze zákona, kdy dané úvěrové prostředky je možné použít jen na řešení bytové potřeby. Pro získání řádného úvěru je nutné vedle bonity splnit další tři podmínky. Jednak musí účastník naspořit na svém účtu 40 nebo 50 % z cílové částky podle stavební spořitelny. Zbytek do sta procent tvoří právě samotný úvěr. Vedle toho je ze zákona nutné, aby smlouva o stavebním spoření běžela alespoň dva roky a poslední podmínkou v tomto směru je i vyžadovaná hodnota parametru ohodnocení. Čím dříve klient spořitelny na svůj účet vloží vyšší částku, tím rychleji mu parametr ohodnocení naroste na požadovanou úroveň. Výhodou řádného úvěru u stavebního spoření je velmi příznivá úroková míra, která je ve většině případů ve výši šesti procent p.a.

Co mají všechny úvěry ze stavebního spoření společné, je nutnost zajištění. U vyšších částek úvěrů, které by sloužily na nákup rodinného domku, je již povinná zástava nemovitostí, ale na rozdíl od hypotečních úvěrů se může jednat o libovolnou vhodnou nemovitost a nikoliv jen kupovanou z úvěrových prostředků. V praxi se jedná o úvěry vyšší než 300 tisíc korun. U nižších úvěrů postačí jen ručení fyzickými osobami. Velkou výhodou stavebního spoření je možnost na jeden úvěr kumulovat více smluv najednou a tím také získat několikanásobek státních podpor, kdy jedna může ročně činit až 4500 korun. Podmínkou ale je, že všichni účastníci budou společně řešit svoji bytovou potřebu. V současné době se stavební spoření pro svou jednoznačnost těší stále větší popularitě, což se projevuje ve stálém a pravidelném růstu uzavřených smluv a poskytnutých úvěrů.

Možnosti využití úvěru ze stavebního spoření jsou široké. Jsou jedním z efektivních nástrojů jak řešit podstatné otázky související s bydlením. Možnosti i případná omezení zřetelně definuje zákon o stavebním spoření. Základní orientaci podává tento typový přehled: - koupě stavebního pozemku, projektové náklady, výstavba a koupě bytu, přístavba a přestavba domu, modernizace a údržba, půdní vestavba, náklady na přípojky, sanitární zabezpečení, požární zabezpečení, bezpečnostní zařízení, úhrada půjček nebo úvěru na bytovou potřebu, úhrada daně z převodu bytu nebo domu, vypořádání spoludědiců, výplata podílu na nemovitosti, notářské poplatky.

(RD)

Českomoravská stavební spořitelna
(ČMSS)
www.cmss.cz
info@cmss.cz, praha@cmss-oz.cz
02/74041111

ČS-stavební spořitelna (ČSST)
www.csst.cz
burinka@csst.cz
0800/177777

Všeobecná stavební spořitelna
Komerční banky (VSSKB)
www.vsskb.cz
info@vsskb.cz
02/22824777

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)
www.rsts.cz
0800/112211, 02/71031111

Wustenrot - stavební spořitelna
www.wuestenrot.cz
0800/136825

Hypo stavební spořitelna
www.hypos.cz
0800/112113

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2019 GOLEM GROUP