Zásady pro optimální hoření v krbu

...aneb jak správně topit

Optimální topení – jak jednoduché, ale i složité současně! Pro uživatele, který vyrůstal vedle krbu či kamen, je topení přirozené. Nový uživatel se pořízením krbu teprve učí rozumět tajům a zákonitostem hoření.

Jak zajistit, aby sklo během hoření bylo čisté, ohniště nezadehtované, průběh hoření co nejdelší, topení bylo ekonomické a současně ekologické? To jsou první otázky při pořízení krbu.

Co vše ovlivňuje průběh a kvalitu hoření?
Jednak krbová vložka a komínový systém, tedy celky, které již uživatel po instalaci neovlivní. Dále ale i výběr paliva, jeho množství a průběžná regulace vzduchu do ohniště, což jsou úkony, kterými uživatel může, a to významně, ovlivnit průběh hoření.

Jaké palivo použít?
Zásadně suché! Měkké dřevo /jehličňaté/ schne 1-2 roky, tvrdé /listnaté/ 2-3 roky. Optimální vlhkost dřeva je menší než 20 %. Doporučuji zakoupit měřič vlhkosti dřeva - vyplatí se! V případě zatápění vlhkým dřevem nastává zadehtování spalinového prostoru s veškerými důsledky – menší účinnost, zadehtované sklo, zápach, kratší životnost, možnost vznícení komínu apod.

Měkké nebo tvrdé dřevo?
Platí zásada, že zatápíme měkkým dřevem a přikládáme tvrdým dřevem. Měkké dřevo má menší zápalnou teplotu, takže se rychleji a snadněji rozhoří.

Kolik paliva přiložit?
Pokud budete přikládat s cílem vytápění, použijte zásadně doporučené množství paliva dle návodu od výrobce. Jen při tomto množství, resp. hmotnosti, dosáhnete max. účinnosti hoření. Při přiložení většího množství než doporučeného se zvětší vlivem větší teploty úniková rychlost spalin natolik, že nevyužita „vyletí“ komínem. Pokud budete přikládat s cílem jen udržet teplotu v místnosti nebo jen pro případ příjemného posezení, můžete přiložit i větší kus dřeva – bude dlouho a příjemně prohořívat.

Dřevěné brikety
Brikety mají větší výhřevnost než dřevo. Pamatujte tedy, že z hlediska objemu je nutné přikládat méně briket než jste zvyklí u dřeva. Taktéž pozor na vlastnost dřevěných briket – při hoření zvětšují svůj objem, a to až o 100 %.

Jak zatopit?
Doporučuji osvědčený způsob – na horní stranu polínka položit pevný podpalovač velikosti asi 2 x 2 x 2  cm, zapálit a do tvaru pyramidy pokládat třísky z měkkého dřeva. Zaklopit vše dvěma až třemi kusy polínek z měkkého, popř. z tvrdého dřeva. A je to!

Je nutné regulovat množství vzduchu při hoření?
Intenzitu energie, délku hoření, žárový proces, účinnost, emise - to vše ovlivňuje regulace množství vzduchu do ohniště v průběhu hoření. Regulace se provádí buď ručně pomocí klapky dle návodu výrobce krbové vložky, a to většinou ve třech krocích, nebo pomocí automatické regulace hoření. Ruční regulace je jen orientační a je závislá na přítomnosti uživatele – musíte být u krbu v pravý čas.

Činnost automatické regulace hoření
Automatická regulace hoření, jak napovídá název, je plně automatická a nezávislá na uživateli. Regulaci v tomto případě řídí program optimalizace hořícího procesu s cílem regulovat vyprodukovanou energií na úroveň max. využitelnosti. Jinak řečeno program omezí vznik nadbytečné energie, která by bez užitku skončila v komínu. Regulace probíhá průběžně v procesu celého hoření.

Výhody automatické regulace hoření
Snižuje spotřebu paliva až o 30 %, zabraňuje přetopení topného systému, zvyšuje bezpečnost topení , prodlužuje životnost systému, zlepšuje tepelnou pohodu. To jsou základní výhody, které uživatel získá pořízením automatické regulace. Dnešní regulace mohou standardně navíc ovládat externí příslušenství – oběhová čerpadla, ventilátory, digestoře, klapky apod.

Na které krbové vložky je možno instalovat automatickou regulaci?
Krbová vložka musí obsahovat tzv. externí přívod vzduchu. Je to vstupní kulatá příruba pod ohništěm, kterým proudí vzduch pro hoření do ohniště. V naprosté většině tento díl krbové vložky obsahují.

Jak patrno z textu, při použití automatické regulace hoření tedy uživatel může ovlivnit průběh hoření pouze kvalitou a množstvím paliva. Vše ostatní zařídí technika. A jak využít efektivně vyprodukovanou energii? Díky spojení znalostí staveb krbů a kamen daných historickým vývojem a úrovní současné techniky můžeme velmi efektivně vytápět obytné prostory včetně akumulace energie. Ale o tom až příště …


                                             Autor: Ing. Ivo Bartoš, člen Cechu kamnářů ČR

 

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP