Výlet do středověku

V půvabné krajině Orlických hor mezi řekami Bělou a Kněžnou leží ves Uhřínov pod Deštnou a právě zde se můžete dostat alespoň na chvíli do středověku.

V mělkém údolí za vsí se nachází archeologický skanzen, či jinak, archeologické muzeum v přírodě nazvané VILLA NOVA UHŘÍNOV.

Poznání minulosti nižších sociálních vrstev je velkým oříškem pro historiky. A čím hlouběji do minulosti, tím je to obtížnější. Proto je přelomové období 13. a 14. století pořád ještě zastřeno mnohými tajemstvími. Především nám uniká každodennost širokých vrstev populace na vesnicích. Velký přínos pro poznání vesnického středověku má archeologie. A tak se na několika lokalitách podařilo získat půdorysy hospodářských objektů, výrobních zařízení i částí vesnic. Spolu s ikonografickými a písemnými prameny právě poznatky z terénních výzkumů slouží jako základní pilíř pro budování archeologického skanzenu.

Na ploše cca 6 ha se nacházejí rekonstrukce různých objektů. Naleznete zde dva obytné objekty ukazující různý typ domů. První z nich je zahloubený do země (tzv. zemnice) s ukázkou dymného provozu - topení bez komínu. Druhá usedlost je ze stejného období, ale je nám stavební podobou bližší. Objekt s drážkovou konstrukcí připomíná malou chatu a každý z nás by v ní klidně mohl strávit příjemnou dovolenou. Odvod kouře je řešen tzv. dymníkem, jakousi digestoří nad píckou.

Z hospodářských objektů návštěvníky nejvíce zaujme kovárna. Je vybudována na základě nálezu z podhradí Karlštejna. Objekt má rámovou konstrukci vyplněnou hliněnou vyzdívkou. Vybavení kovárny je také velmi prosté. Kovadlina, pícka a trocha nářadí.

Venkov byl ve středověku především zemědělský, a tak v areálu naleznete dvě pokusná pole o výměře 600m2. Na polích se pěstují staré plodiny. Převažují obiloviny, ale naleznete zde i bob, proso, pohanku, lničku,... . V bylinné zahrádce roste kolem padesáti barvířských a léčivých rostlin. V kruhovém ohrazení můžeme spatřit staré odrůdy ovocných stromů.

Hospodářství potřebuje také své objekty, a tak zde stojí tři typy těchto konstrukcí. Pracovníci se také zabývají historickými technologiemi. Spatříte zde pec na výpal keramiky, pec na redukci železné rudy a pozůstatky dalších technologických postupů.

Mimo hlavní areál se nachází rekonstrukce reduty z období třicetileté války. Zemní opevnění budovalo přes pět desítek mladých lidí a její stavba měla přinést informace o pravdivosti dobových vojenských příruček.

Archeologický skanzen Villa Nova je celoročně volně přístupný. Od května pak o víkendech je k dispozici průvodce a v prázdninových měsících jsou průvodci k dispozici denně.

Informace na stránce: www.villanova.webpark.cz

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2019 GOLEM GROUP