Teplovzdušný rozvod nebo sálavé teplo?

Díky masivní reklamní kampani krbařských firem na našem území, a též částečně díky několika domácím autorům, je dnes mezi naším obyvatelstvem rozšířen názor, že je bez velkých problémů možné z jedné krbové vložky vytopit takřka celý dům. Setkávám se s tímto názorem velmi často. Podívejme se tedy, jak vlastně takový OTEVŘENÝ TEPLOVZDUŠNÝ SYSTÉM (dále jen OTS) funguje a jaké jsou jeho klady a zápory.

Již každý žáček základní školy z hodin fyziky zná, že teplem se zvětšuje objem většiny látek. U plynů, tedy i u vzduchu toto platí též. Zvětší-li se objem, zmenší se zákonitě objemová hmotnost. Z toho vyplývá, že je-li vzduch ohříván, stává se lehčím a je studeným vzduchem vytlačován vzhůru. Zjednodušeně můžeme říci, že teplý vzduch utíká vždy nahoru.

Kamnařina tuto fyzikální vlastnost s oblibou využívá. Na tomto základě je postavena většina teplovzdušných systémů. Postavímli do místnosti intenzivní zdroj tepla a zajistím-li okolo něj proudění vzduchu, potom chladný vzduch od podlahy vstupuje do útrob takovéhoto topidla, prochází okolo kovových výměníků zahřátých na vysokou teplotu, tam se ohřívá, a ventilačními průduchy je odváděn zpět do místnosti. Podle konkrétního výkonu té které vložky (zdroje tepla) mohu též vývody teplého vzduchu umisťovat i do jiných místností, dokonce dosti vzdálených. Existují samozřejmě i pomocné ventilátory, které zprostředkují transport většího objemu teplého vzduchu, či na delší vzdálenosti. Nesmíme však zapomenout, že tyto systémy pracují na principu cirkulace, tedy konvekce (odtud odvozen název konvekční teplo) vzduchu. Proto musíme zabezpečit i návrat stejného množství vzduchu ke zdroji tepla. A to bud‘ samostatnou rourou, či otvory ve dveřích, či jiným způsobem. Takto vzniká velmi pohotový a rychlý způsob vytápění prostor. S ohledem na malou hmotnost, malou prostorovou, materiálovou a pracovní náročnost je to z hlediska pořizovacích nákladů jeden z nejlevnějších způsobů vytápění. Podívejme se ale i na jeho ostatní stránky, které se bohužel v reklamních katalozích již nedozvíme.

pictures/128-1.jpg Tím, že pro vytápění jednotlivých místností používáme vzduch z místnosti, kde je topidlo instalováno, musíme též počítat s tím, že je všechen vzduch z těchto místností vzájemně propojen. Pokud si kdekoliv někdo zapálí cigaretu, nebo dojde k jinému znečištění vzduchu, po velmi krátké době je tento zápach rozšířen po celém domě (resp. po všech místnostech, do kterých je tento OTS zaústěn).

Tím, že pro vytápění používáme cirkulaci vzduchu, dochází zákonitě v prostorách takto vytápěných k výraznému rozdílu teploty u stropu a při zemi, což má ze zdravotního hlediska negativní dopad. Od ramen nahoru je naše tělo vystaveno teplotám vyšším, než je zdrávo, a od pasu dolů jsou tyto teploty nedostačující. Z toho vyplývá, že člověk obývající takto vytápěné prostory je náchylný na rýmu, kašel, a jiné dýchací problémy, a neustále je mu zima od nohou, což vznik těchto chorob jen umocňuje.

Tím, že pro ohřívání vzduchu používáme výměníky o vysoké teplotě, dochází k nadměrnému přesoušení vzduchu, což pro naše dýchací ústrojí, ale i pro pokožku není též zrovna ideální. Tím, že pro vytápění používáme vzduch z místností, nasáváme do systému se vzduchem i prach. Tento prach, který se nachází v každém lidmi obývaném prostoru obsahuje mimo jiné mikroskopické organické i anorganické částečky. Anorganické částečky jsou zčásti nám známé alergeny, organické částečky přepálené na výměnících s vysokou teplotou, se nám usazují v plicích. Tělo je nedokáže odbourat, mohou způsobovat i rakovinu plic. V každém případě podporují vznik astmatických problémů a alergických reakcí.

Toto je výčet největších negativ těchto otevřených teplovzdušných systémů. Proto by o nich měl svědomitý odborník kamnář, ale hlavně krbař své zákazníky informovat. A doporučovat tyto systémy výhradně pro příležitostné rezervní topení, či topení do objektů výhradně přechodně obydlených. Kdo si myslí, že když bude spalovat dřevo vytváří pro svou domácnost ideální prostředí, a zvolí při tom tento systém otevřeného teplovzduchu, dopouští se zásadního omylu.

Druhým způsobem přenosu tepelné energie do prostoru je tzv. teplo sálavé. Je to teplo, které se šíří rovnoměrně všemi směry od zdroje. Toto teplo neprohřívá vzduch, ale přímo předměty, od kterých je teprve druhotně ohříván vzduch. Je to stejné teplo, na které jsme zvyklí od Slunce. Každé topidlo vydává oba tyto druhy tepla. Ovšem v odlišných poměrech. Zatímco u OTS je podíl tepla sálavého ku teplu konvekčnímu 20% / 80%, u sálavých systémů je tomu přesně naopak.

Protože sálavé systémy pracují s velkými keramickými plochami, zahřátými na nízkou teplotu (třeba pouze 40 °C), nedochází u nich téměř k žádné vzdušné konvekci. Protože sálavá kamna používají pro vydávání tepla keramické plochy o nízké teplotě, nedochází zde k přepalování prachu, ba ani k jeho víření. Takto vytápěné prostory jsou téměř ušetřeny od utírání prachu. Protože sálavá kamna používají pro vydávání tepla keramické plochy o nízké teplotě, nedochází zde k přesoušení vzduchu.

Protože sálavé teplo neprohřívá vzduch, ale předměty a šíří se od zdroje rovnoměrně všemi směry, je rozdíl teplot vzduchu u stropu a u země minimální a průměrná teplota vzduchu nižší (19 °C). Přesto je nám v takto vyhřátých prostorách příjemně, neboť dostáváme potřebnou dávku tepelné energie právě sáláním jako jsme zvyklí z přírody. A dostáváme stejné teplo na nohy i na ramena.

Protože sálavá kamna používají pro vydávání tepla keramické plochy o nízké teplotě, nejsou v obytném prostoru zdrojem nebezpečí, že se o ně někdo popálí. Spíše naopak. Takovéto topidlo se záhy stane opravdovým srdcem domu, okolo nějž se točí veškerý život, u něhož a na němž se sedí, či dokonce leží. Děti i naši domácí mazlíčkové přivítají vlažné keramické plochy, v jejichž blízkosti si s oblibou hrají, či odpočívají. Květinám též více svědčí rovnoměrný a stálý přísun mírného sálavého tepla, než kolísavé teplo konvekční.

Protože u sálavých systémů pracujeme s velkým množstvím keramických materiálů, získáváme tak možnost akumulovat velké množství tepelné energie. Díky této akumulaci můžeme výrazně zvýšit komfortnost topení (přikládání), které se omezí na pouhých 1 - 2 x denně. Protože u sálavých systémů máme velký povrch topidla, máme k dispozici i dostatek prostoru pro kvalitní spalovací komoru a pro kvalitní tahový systém. Čím vyšší je spalovací teplota v ohništi, tím větší podíl plynů vzniklých z dřevní hmoty se spálí a tím je proces spalování účinnější. O co máme delší tahový systém, o to více tepelné energie můžeme předat akumulačním materiálům umístěným v topidle a o to má takovéto topidlo větší účinnost. Proto POUZE U AKUMULAČNÍCH KACHOVÝCH KAMEN (s přesně dimenzovaným ohništěm a tahovým systémem) můžeme dosahovat ÚČINNOST AŽ 90%.

Protože je v akumulačních sálavých systémech dostatek prostoru na kvalitní spalovací komoru, která spaluje při vysokých teplotách, jsou emise těchto systémů naprosto minimální. Je možné konstatovat, že takovýto způsob spalování dřeva je EKOLOGICKY NEZÁVADNÝ.

To, co vyprodukuje takovéto topidlo spálením dřevní hmoty, potřebuje příroda pro růst stejného množství této dřevní hmoty. A to jak v plynné tak tuhé formě. Protože při stavbě sálavých topidel je potřeba velké množství materiálů, je nutno brát jejich hmotnost v úvahu již ve fázi projektu domu. Cena materiálů a jejich zpracování při stavbě je též nemalá. Ale jejich kvality - sálavé teplo, vysoká účinnost, komfortní topení, ekologie provozu a životnost, tuto vysokou cenu výrazně převyšují.

Závěrem malé doporučení: Pro OBJEKTY TRVALE OBYDLENÉ je jednoznačně vhodný SÁLAVÝ AKUMULAČNÍ SYSTÉM vytápění, hlavně z hlediska zdravotního a z hlediska účinnosti (tedy provozních nákladů).

Pro objekty přechodně bydlené nebo pro příležitostné topení je vhodný OTEVŘENÝ TEPLOVZDUŠNÝ SYSTÉM, hlavně z hlediska prostorové náročnosti a pořizovacích nákladů.

V. Pešek

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2019 GOLEM GROUP