Tepelné a vodotěsné izolace Izolačními systémy PUR IZOLACE

         Mezi řadou tzv. klasických technologií si u nás našla počátkem roku 1990 své místo na trhu technologie nástřiku tvrdé polyuretanové pěny. Původ technologie izolací střech nástřikem tvrdé pěny je cca před 50 ti lety ve Spojených státech.

V období první ropné krize vznikla velká potřeba tepelných izolací střech – a to nejen v zimě, ale i v létě, kdy klimatizační jednotky mají vysokou spotřebu energie. Stejně tak dnes je požadavek zvyšovat tepelné izolace střech stále aktuálnější. Tvrdá polyuretanová pěna je dosud stále nejlepším tepelným izolantem (λ=0,023 W/m.K), téměř dvakrát lepším než pěnový polystyren. Pěna umožňuje izolovat teploty v rozsahu –200 až +140 °C. Od roku 1991 provádí tyto izolace firma PUR IZOLACE s.r.o. Litoměřice a to nejen v ČR, ale i Polsku, Slovensku, Maďarsku a Rakousku.

Principem technologie je nástřik směsi dvou tekutých složek na povrch (střechy), jenž má být izolován. Směs po dopadu na povrch okamžitě reaguje a ze skupenství tekutého se mění na skupenství pevné s tím, že mnohonásobně nabude na objemu. Při chemické reakci totiž voda, obsažená v jedné ze složek, reaguje s MDI a vytváří tak CO2 (kysličník uhličitý). Ten se při reakci obalí vznikajícím polyuretanem a do 20 sekund po začátku reakce je na povrchu (střechy) vrstva tvrdé, plně pochůzné (pevnost v tlaku min. = 4 kg/cm2) tvrdé pěny. Základní tloušťka izolační vrstvy na střeše je 30 mm, po 10-15 mm vrstvách možno nástřik opakovat neomezeně silný podle požadavků na hodnotu tepelné izolace. Velmi důležitým a pozitivním faktorem této technologie je uzavřenost buněčné struktury pěny a tím docílený hydroizolační efekt. Zpracování nástřikem na ploše střechy přináší tedy výhodu bezespáré vodotěsné izolace, včetně tepelné izolace bez tepelných mostů s dokonalou celoplošnou adhezí. Při opravách zatékajících plochých střech rodinných a panelových domů je zcela bezproblémové zatěsnění všech kritických průchodů střešním pláštěm, jako např. odvětrávací komínky, napojení vzduchotechniky nebo často problémová napojení střešních vpustí a detailů u atik střechy. Nezanedbatelná je i velmi nízká hmotnost izolační vrstvy – při 30 mm tloušťky činí pouze cca 2 kg/m2, což je velmi pozitivní z hlediska nízkého zatížení střešní konstrukce.

         Díky způsobu zpracování nástřikem na podklad, který má být izolován, je možno výborně izolovat nejen klasické asfaltové krytiny, ale i vlnitý plech či eternit, trapézový nebo falcovaný plech nebo jakkoliv tvarované povrchy střech. Nezbytnou součástí polyuretanové izolace je UV ochranný nátěr, který pěnu chrání proti dlouhodobým účinkům UV záření. Zatím nejkvalitnější z hlediska životnosti jsou (ve Spojených Státech hojně používané) nátěry na bázi čistého silikonu. Jejich životnost přesahuje 20 let. Tento typ nátěru zavedla firma PUR IZOLACE s.r.o. ve svém produktu IZOLAČNÍ SYSTÉM PUR IZOLACE. Tento sofistikovaný systém splňuje i nejpřísnější požárně technické požadavky ( BROOF = t3). Tento izolační systém je všeobecně doporučován jako dodatečné zateplení střech v dotačním programu „Zelená úsporám“.

         Izolace střech nástřikem tvrdé pur pěny lze provádět od začátku dubna do konce října. Celková cena se orientačně pohybuje mezi 530 až 730 Kč za m2, rozmezí záruk 5 až 12 let, dle typu použité UV vrstvy. Tato cena tedy zahrnuje všechny náklady na tepelnou a zároveň vodotěsnou izolaci střechy (tloušťka vrstvy 30 až 35 mm) vyjma DPH. Tloušťka může být i vyšší dle požadavku na součinitel prostupu tepla. Z ekonomických důvodů lze nástřik pěny kombinovat s pokládkou celoplošně lepeného stabilizovaného polystyrénu.

Novinkou v nabídce firmy PUR IZOLACE  je izolační systém PUR IZOLACE SOFT, speciálně vyvinutý pro izolace nízkoenergetických a pasivních domů nebo dřevostaveb. Tento systém byl převzatý taktéž z USA a je evropskou alternativou systémů HeatLock, HomeFoam nebo Icynene. Jeho úspěšné použití je i v zateplení původních sedlových střech (s betonovou, pálenou nebo plechovou krytinou) při výstavbě obytných podkroví nebo pouze zateplení půdy.

                                                                Autor: Petr Korčák

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP