Solární systémy

Stále více se zesiluje tlak na využití obnovitelných zdrojů energie, ke kterým patří i Slunce. Firma Reflex CZ si je těchto celoevropských trendů dobře vědoma, proto se specializuje na  dodávky kvalitních značkových dílů solárních systémů pro výrobu tepla v solárních kolektorech, včetně rozsáhlého příslušenství.

Energii ze Slunce můžeme využívat pasivně vhodným architektonickým řešením budovy nebo aktivně cíleným získáváním, akumulací a rozvodem energie. Aktivní systémy mají velké přednosti v regulaci a hlavně akumulaci tepla, které je uvolňováno a dopravováno tam, kde je aktuálně potřeba.

 

Teplo vzniklé v solárních kolektorech je odváděno teplonosnou látkou do bivalentního zásobníku a přes spodní výměník ohřívá teplou užitkovou vodu. Vrchní výměník slouží pro ohřev teplé vody kotlem v případě nedostačujícího zisku tepla ze slunečního záření, např. při zatažené obloze.

 

Kolektory jsou tedy hlavním komponentem solárního systému, které z největší míry ovlivňují celkovou účinnost systému. Kolektorů je celá řada typů s různými absorbčními povrchy, pro popsanou variantu ohřevu TV jsou nejvhodnější deskové kolektory se selektivním povrchem pro celoroční využití. Nejkvalitnější z nich jsou absorbéry na bázi titanu – TiNOx, které mají v celoročním průměru o cca 3-7 % lepší účinnost než často používané a výrobně jednodušší povrchy na bázi černého chrómu. Proto i v naší nabídce naleznete pouze špičkové deskové kolektory s absorbéry TiNOx. Pro špičkové instalace s velkými požadavky na účinnost systému a na vysoké výstupní teploty máme v nabídce vakuové průtočné trubicové kolektory.

 

Další hlavní komponentou solárního okruhu je zásobník, který svou akumulací vyrovnává rozdíly mezi ziskem a potřebou tepla. Pro ohřev teplé vody se obvykle používají smaltované zásobníky s jedním, nebo dvěma trubkovými výměníky o objemu 200 – 1000 litrů. Při návrhu solárního systému je nutné vždy pamatovat na doplňkový zdroj tepla v nepříznivém období, do zásobníků na teplou vodu se proto umísťuje elektrická topná tyč, nebo se využívá např. plynový kotel. Do speciální skupiny zásobníků patří kombinované zásobníky tepla Solarito a Delta, které umožňují akumulovat teplo ze solárního sytému i ze všech ostatních zdrojů tepla s proměnnou dobou použití (krbová vložka, kotel na tuhá paliva) a zároveň průtokově ohřívat teplou užitkovou vodu.

 

Problematika solárních systémů je velice složitá, rozsahem mnohokrát překračuje možnosti tohoto článku. Při návrhu solárního systému je vhodné se obrátit na odborníky z firmy Reflex CZ, nebo na partnerské montážní organizace. Pro přesné návrhy je možné použít simulační program, který lze získat od firmy Reflex CZ z internetových stránek, či na vyžádání na CD.

 

                                                                                                        www.reflexcz.cz

 

 

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP