Solární systémy - moderní šetření

V České republice roste v poslední době poptávka po solárním zařízení. Po mnoha letech, kdy instalace solárních panelů na ohřev vody byla spíše záležitost movitější klientely nebo skalních fandů, se stávají kolektory běžnou součástí plánů majitelů rodinných domků.

 

Proč? Hlavní příčinou zvýšeného zájmu je neustálý růst energií. V posledních letech ceny energií rostou cca o 10-15 % ročně. Již dnes domácnost, která ohřívá teplou vodu na mytí pomocí elektrického bojleru (a nemá sníženou sazbu), vynaloží takto denně 50-70 Kč. Se solárními panely vám potom stačí 1 koruna na provoz čerpadla. V tomto příspěvku si ukážeme, na co lze solární zařízení použít a z čeho se skládá.


V domácnosti můžeme využít teplo ze solárních panelů 3 způsoby:

TV – ohřev pitné vody na teplou vodu pro potřeby mytí, koupání a sprchování

BAZ – ohřev vody v bazénu, jak venkovního, tak vnitřního

AKU – ohřev vody pro podporu vytápění v akumulační nádobě.

 

Solární zařízení nejsou pouze solární panely, ale řada dalších nutných prvků. Cena solárních panelů činí pouze 30 % z celkové ceny. Vždy je tedy nutné kupovat celý systém, nikoliv jen jednotlivé komponenty! Dalšími prvky jsou:

 

– montážní sada (konstrukce na upevnění kolektorů)

– hnací sada (čerpadlo, teploměry, průtokoměr, tlakoměr)

– regulace (řídí celý systém a informuje uživatele)

– propojení (trubky, hadice, armatury, izolace)

– náplň (nemrznoucí směs)

– spotřebiče (zásobník, akumulátor, výměník)

– elektrické prvky (kabely, jističe, stykače).

Není možné v článku popsat všechny prvky. Zaměříme se na nejdůležitější.

 

Solární kolektory jsou buď ploché nebo trubicové. Ploché doporučujeme se selektivní vrstvou. Tyto kolektory jsou vhodné pro všechny aplikace a vyznačují se vysokou životností a splňují i vysoké estetické nároky. Trubicové jsou vakuové a mají tedy menší tepelné ztráty, ovšem cenově vycházejí dráž. Doporučujeme jejich použití zejména pro systémy pracující s vyššími teplotami, případně pro větší systémy s odběrovou špičkou v přechodných měsících (podpora vytápění, technologie a pod.).

 

Montáž kolektorů se nejčastěji provádí nad střešní krytinu. Ostatní způsoby jsou: do střechy, na fasádu, na vodorovnou plochu (volná montáž). Nosné konstrukce se původně používaly ze žárově zinkovaných materiálů, nyní se standardně kvůli delší životnosti používají konstrukce z nerezové oceli v kombinaci s hliníkovými profily. nebo ocelové žárově zinkované. Orientace kolektorů je nejlepší na jih. Kolektory lze orientovat i na východ nebo na západ. Nikdy ne na sever! Sklon kolektorů doporučujeme v hranicích 35° až 65°. Většinou se kopíruje sklon střechy.

 

Regulace se používá různá a typ se určuje podle počtu spotřebičů. Většina regulací má grafický displej, který je uživatelsky velice příjemný. Na regulaci se připojí teplotní čidla a hnací čerpadla, event. přepínací ventily, pro další spotřebiče tepla.


Pro využití solárního tepla je teplonosnou látkou nemrznoucí směs na bázi nejedovatého polypropylen-glykolu. Směs se ohřívá v kolektorech a ochlazuje ve spotřebičích. Pohyb kapaliny zajišťuje čerpadlo.

 

Mezi spotřebiči jsou nejčastěji používané zásobníkové ohřívače nebo akumulační nádoby. Zásobníkové ohřívače jsou obvykle smaltovaná nádoba, která má v plášti pitnou vodu a ve výměníku glykolovou směs. Pro případ, že nesvítí slunce je nádoba vybavena elektrickou topnou tyčí. Solární akumulátory jsou speciální nádoby s více výměníky, kde v plášti je topná voda, v jednom z výměníků solární směs a v dalších výměnících se průtokem ohřívá pitná voda. Jedná se o moderní řešení, kdy na akumulátor můžete napojit několik zdrojů (kotel, krb, tepelné čerpadlo) a řadu spotřebičů (radiátory, podlahové topení, bazén, teplou vodu).

Na solární zařízení můžete žádat příspěvek z Fondu životního prostředí. Dotace významně zlepší návratnost investice.

 

Pro bližší informace a návrhy solárních systémů kontaktujte firmu Reflex CZ, s.r.o.


zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP