Sálavé teplo do patra bez vody a ohně

V předešlých článcích jsem popisoval převážně největší problémy vznikající z nedostatečné znalosti kamnářských možností a technologií. Dnes bychom se mohli na věc podívat spíše z pozitivného hlediska. Nejvíce chyb a problémů vzniká při použití nezdravých teplovzdušných rozvodů ve snaze teplo dostat i do jiných prostor, než v kterých topidlo stojí. Ideální je mít i v ostatních místnostech sálavá topidla. Ale jak to udělat, aby se topilo pouze do jednoho místa a hřála i topidla ostatní?

Moderní kamnařina si s tímto úkolem samozřejmě poradit umí. Využívá k přenosu tepla vzduch, který je však uzavřený v topném systému ( jako voda v ústředním topení ) a nepřichází do styku se vzduchem v místnostech. Tomuto systému nebo způsobu konstrukce se odborně říká Hypokausten systém.

V Akademickém slovníku cizích slov pod heslem „hypokaustum“ můžeme číst: zařízení k vytápění horkým vzduchem a spalinami vedenými pod podlahou a dutinami ve zdech nad střechu, užívané v antických domech a thermách od začátku prvního století před naším letopočtem.

Dnes jej používáme velmi podobně. Pouze místo ve zdech a podlahách vedeme vzduch v izolovaných rourách a tepelnými výměníky jsou keramická tělesa. Princip tohoto systému je velmi jednoduchý. Hypokausten systém využívá k přenosu tepelné energie na plášť topidla výhradně přirozené vzdušné konvekce. Česky bychom jej tedy mohli nazvat „Uzavřený teplovzdušně - cirkulační systém“.

Vlastní topná a akumulační část topidla je v jedné (nejspodnější) místnosti. Nejlépe v obývací hale nebo nějakém stále obydleném velkém prostoru v domě. Mezi kachlovým pláštěm a vnitřním tahovým systémem je vzduchová mezera, ve které se ohřívá vzduch. V horní části tohoto vnitřního prostoru se vzduch jímá a vede tepelně izolovanou rourou do patra. Zde je keramický výměník (jakoby další kachlová kamna), ale nemá žádný tahový systém. Pouze kachlový plášť a uvnitř nutné „cirkulační příčky“, nebo ani ty ne. Zde vzduch ohřeje plášť výměníku, čímž odevzdá svou tepelnou energii. Tato energie je následně předána do prostoru v podobě sálavého tepla. Chladný vzduch se vrací druhou izolovanou rourou zpět do spodních kamen.

Pochopíme-li dobře tyto zákonitosti, můžeme naše topidlo vybavit vnitřními cirkulačními přizdívkami, které pomohou tepelné vzduchové konvekci, a dostaneme tak teplo např. i do soklu, či lavice kamen. Díky tomuto systému můžeme stavět téměř libovolně tvarovaná a libovolně velká topidla. Hypokausten systém nám umožňuje z jednoho ohniště vytopit i několik místností vedle sebe, či nad sebou.

Dimenzování a realizaci je však nanejvýše vhodné svěřit odborné kamnářské firmě, která s touto technologií má zkušenosti. Pro správnou funkci tohoto systému je nutné vypočítat všechny jeho parametry a použít správné materiály. Teplota vzduchu uvnitř hypokausten systému se pohybuje nad 300 oC. Proto je nutné dbát na použití správných materiálů a požárně bezpečných prostupů konstrukcemi. Při této příležitosti bych rád upozornil na již platnou kamnářskou normu ČSN 73 42 31 – Individuálně stavěná kachlová kamna.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2019 GOLEM GROUP