Rekonstrukce balkonů a lodžií trochu jinak

Tekutá dlažba -  jedinečný materiál,  který účinně řeší dlouhodobou problematiku pochůzné vrstvy balkonů, teras a lodžií.

            Také zdobí Váš domek balkon, bez kterého by jeho celkový vzhled nebyl dokonalý?

Používáte jej častěji než při prohlídce stavu koroze zábradlí, případně okapového systému nebo poškozené podlahy? Ano, podlaha bývá nejproblematičtějším prvkem na našem balkonu nebo lodžie. V minulosti nejčastěji nabízená varianta s položením mrazuvzdorné dlažby přináší dlouhodobě obtížně řešitelné problémy. Jedním z častých problémů je nevhodný typ dlažby. Obchodníci  ve snaze prodat za každou cenu mnohdy nabízejí k venkovnímu použití dlažbu, která pro tyto účely není určena a je tudíž nevhodná. Stává se pak, že dlažba klouže již při ranní mlze, nemluvě o silnějším dešti nebo dokonce sněhu. Dalším, velmi častým defektem je odlupování (odmrzání) glazované části dlaždic a vůbec nejčastější závadou jsou zpočátku drobné trhlinky a prasklinky ve spárách.

Tyto vady mají „na svědomí“ nejprve mírné pronikání vlhka a vody prasklinami do podkladu, tj. pod dlažbu, kde v zimních měsících začne mráz svou ledovou silou přilepené dlaždice narušovat a dílo zkázy dokončí v letních měsících sluníčko. Po vydatném dešti totiž proniká prasklinami spár voda pod dlaždice, nasákavým efektem  navlhne lepidlo a při slunečném počasí se vytváří pára, která se chce z podkladu odpařit a velikým tlakem působí zespodu na dlaždice a ty narušené předchozím mrazem od podkladu zcela odtrhne.

            Toto vše je nejčastějším obrazem našich balkonů, teras a lodžií a je zcela jedno, týká-li se to panelových domů, rodinných domů nebo administrativních, případně hotelových komplexů. Dlažba byla a je jedním z nejčastějších řešením pochůzných vrstev balkonů a nám  nevyhovující stav řádně komplikuje situaci již za dva až tři roky po aplikaci.

            Účinné a zcela ojedinělé řešení přináší epoxidový bezespárý systémem jednolitého povrchu pod názvem Tekutá dlažba. Tento systém, vychází z pravidla: ,,nejsou spáry, není zatékání, není ani odmrzání.“

            Při dodržení technologického postupu a vyvarování se ,,školáckých“ chyb při aplikaci bude výsledný efekt nejen velmi estetický, ale i dlouhodobý..   Co je vlastně Tekutá dlažba?? Směs barvených křemenných písků s epoxidovou pryskyřicí, která po natužení a promísení s barevným křemenným pískem vytvoří  hmotu konzistence polosuchého betonu. Tuto směs aplikujeme nerezovým hladítkem na předem připravený a vyspádovaný podklad – balkonovou betonovou desku. Barevné kombinace, tzv. melírky, jsou dodávány dle nabídkového vzorníku…. ale nepředbíhejme.  Jednotlivé technologické kroky při rekonstrukci pochůzné vrstvy balkonů závisejí na rozsahu jejího poškození a nutnosti sanace podkladu. Předpokládejme variantu, kdy odstraníme původní poškozenou dlažbu a je nutné připravit podklad pro finální vrstvu Tekuté dlažby.

Kompletní rekonstrukce pochůzné části balkonu: 1. mechanické odstranění poškozené dlažby. – Důkladně odstraníme původní dlažbu a všechny nesoudržné a volné částice.  2. oprava spádové části betonu opravnou maltou včetně finálního vyspádování. – Dle rozsahu poškození opravíme cementovou správkovou maltou  nerovnosti podkladu a upravíme spádovost pro odtékání vody. 3. aplikace hydroizolační hmoty pod názvem „tekutá hydroizolace“ v kombinaci s hydroizolačními pásy, včetně pružné hydroizolace rohových přechodů mezi balkonem a stěnou. Tekutou hydroizolaci nutno aplikovat ve 2 vrstvách do kříže, a to tak aby celková tloušťka byla minimálně 1,5 mm. Přechody mezi balkonovou deskou a stěnou nebo atikou řešíme pomocí pružných hydroizolačních pásů (zamezíme praskání rohových spojů). 4. po vytvrzení a vyzrání opravných malt a hydroizolace (cca 7-10 dní) následuje epoxidová penetrace –  HPS 2225.  5. aplikace finální nášlapné vrstvy - Tekuté dlažby  v minimální pochůzné tloušťce 3 mm. 6. aplikace (naválečkování) epoxidové pryskyřice – dosycení tekuté dlažby a vytvoření vodonepropustné a snadněji udržovatelé vrstvy.

Důležité informace pro aplikaci, tzv. aplikační desatero: 1. Příprava podkladu je nejdůležitějším krokem ze všech dalších operací. Pokud původní dlažba není odtržena od podkladu, je možné provézt aplikaci hydroizolace a Tekuté dlažby na stávající dlažbu  2. Pečlivé provedení hydroizolace včetně pružných hydroizolačních pásů nás zbaví budoucích starostí se zatékáním. 3.  Epoxidová penetrace je nezbytná pro kvalitní přídržnost finální Tekuté dlažby. 4. Tekutou dlažbu  natahujeme nerezovým hladítkem, které musíme občas namočit do ředidla, abychom zamezili přilepování epoxidové pryskyřice. 5. Po vytvrzení tekuté pryskyřice nutno válečkem doplnit (dosytit podklad) epoxidovou zálivkovou pryskyřici HPS 117 L, abychom povrch zcela uzavřeli a zamezili pronikání vody. Tím vytvoříme vodonepropustnou,  monolitickou (bezespárou) desku v barevném – melírovém designu.

6. Minimální teplota pro aplikaci je 15°C. 7. V průběhu realizace nesmí podklad zmoknout. Finální dosycení zálivkovou pryskyřicí HPS 117 L není možné provádět za prudkého slunce.

8. Vlhkost podkladu nesmí překročit 4% (což by na balkonech neměl být problém).

9. Dosycení Tekuté dlažby epoxidovou zálivkovou pryskyřicí nutno provádět válečkem nebo štětcem, abychom snížili riziko ,,utopení“ kamínků a zamezili vytvoření hladkých ploch, tzv. zrcátek. 10. Pečlivě čtěme etikety na výrobku a dodržujme způsob mísení výrobků s tužidlem a hlídejme dobu zpracovatelnosti.

            V případě, že jsme Vás našimi informacemi zaujali, obraťte se s důvěrou na naše specializované prodejce.

                                               Luboš Kousal, HPS LOUNKY s.r.o.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP