Proč stavět dřevostavby ?

 Z důvodů neustálého zvyšování cen energií dochází ke stále intenzivnějšímu procesu zkvalitňování stavebních konstrukcí. Postupný vývoj kvality konstrukcí tak pro rozlišení energetické kvality budov přinesl nové, dříve neznámé pojmy, jako nízkoenergetický, 3-litrový, pasivní nebo také nulový či plusový dům.

Z laické veřejnosti však jen malá část budoucích stavebníků přesně ví, jaké hranice energetické náročnosti tyto termíny stanoví a hlavně, co která úroveň domu stavebníkovi přinese v budoucích energetických výdajích a možnostech úspor.

  Dnes, kdy pojem „postupný proces“ lze registrovat nejen v konstrukcích domů, ale také ve vývoji cen různých typů nakupovaných energií, má stále menší smysl vyjadřovat energetické platby porovnáváním jednotlivých energetických komodit. V následující tabulce je proto provedeno porovnání energetických plateb pouze zprůměrňovanou cenou energie za 1 kWh. Dokážeme totiž pouze odhadnout, jaký bude v budoucích letech nárůst cen energií, ale víme jistě, že hromadný přechod části obyvatel od jedné energetické komodity ke druhé, znamená vždy krok k postupnému vyrovnávání cen. Rozhodně proto nemá smysl postavit rozhodování o celoživotních energetických platbách na jakémkoli typu energie, ať už plynu, elektrické energii nebo třeba uhlí, dřevěných briketách nebo peletách.

  Velmi důležitým vodítkem při rozhodování o energetické kvalitě domu by měla být představa, kolik energie dům spotřebuje za celý život investora. Běžně bývá zvykem, že výše investice (zejména do dotovaných tepelných zařízení) se posuzuje tak, aby se návratnost pohybovala v tzv. „dohledné době“, tj. v rozmezí ca 6 – 8 let. To však rozhodně neplatí pro investici do kvality stavebních konstrukcí, kterou je třeba posuzovat na dobu celého života, tedy alespoň na 30 let !

 

Tabulka porovnání energetické spotřeby za období 30 let  pro podkrovní dům s užitnou plochou 140 m2

    Energetické                            Energetická spotřeba domu                      Průměrná          Energetické platby

provedení domu                            roční                 za 30 let                        cena energie                 za 30 let

Běžná novostavba                    11 200 kWh              336 000 kWh                2,80 Kč/kWh                940 800 Kč

Nízkoenergetický dům                7 000 kWh              210 000 kWh                2,80 Kč/kWh                588 000 Kč

3-litrový (ultraenergetický)          4 900 kWh              147 000 kWh                2,80 Kč/kWh                411 600 Kč

Pasivní dům                                2 100 kWh                65 100 kWh                2,80 Kč/kWh               182 280 Kč

 

Pro porovnání cen energie byla dosazena předpokládaná (odhadnutá) částka průměrné ceny součtu energiií pro vytápění (plyn) a ostatní spotřebu (el. energie), která je v současnosti nejpoužívanější kombinací energetiky domů. Odhadnutá výše 2,80 Kč však není rozhodně nadsazená a průměr za 30 let bude pravděpodobně vyšší.

 

  Vysokou míru energetických úspor zajišťuje technologické vybavení budov. V tomto ohledu hrají v dnešní době prim zejména tepelná čerpadla, sluneční kolektory pro ohřev TUV a v poslední době i fotovoltaické elektrárny na střechách domů.

  V rámci hesla „nejlevnější energie je ta ušetřená“ však stále platí, že tou první a nejdůležitější podmínkou energetických úspor je a vždy zůstane kvalita stavebních konstrukcí. Zvyšováním tloušťky stavebních konstrukcí, zejména těch tradičních, potom dochází ke značnému zmenšování vnitřního užitného prostoru.

Porovnání zastavěného prostoru domu při použití různých stavebních systémů ( podkrovní dům se zast. plochou 89 m2 )

    Energetické                            Zastavěná plocha obvodovým zdivem / zůstatek ploch (součet obou podlaží)

provedení domu                                Dřevostavba                       Cihelné bloky                             YTONG

Běžná novostavba                              20,09  /  150,85                    29,67  / 141,28                      28,32  /  142,63

Nízkoenergetický dům                        22,17  /  148,77                   38,28  /  132,67                      36,97  /  133,97

3-litrový (ultraenergetický)                  24,24  /  146,71                   39,58  /  131,36                      38,28  /  132,67

Pasivní                                               27,64  /  143,30                   47,25  /   123,69                      45,99  /  124,96

Pro porovnání ploch byly použity výpočtové tloušťky obvodových stěn, dosahujících srovnatelné hodnoty tepelného odporu R.                                   

  Neustálým vývojem procházejí také technická a technologická zařízení budov a jejich cena se odvíjí především od řízeného podílu na energetických úsporách, tedy řízeného prodlužování návratnosti na úkor stavebníka, který co nejkratší návratnost očekává. To platí v ještě větší míře po zavedení jakýchkoli dotací !

  Kvalitu stavebních konstrukcí lze potom rozdělit do dvou oblastí – tepelného odporu stavebních konstrukcí a vzduchotěsnosti pláště budovy. Má-li totiž být s úspěchem použito řízené větrání, které má v dobře zateplených domech vysoký podíl na energetických úsporách, je vzduchotěsnost budovy důležitým prvkem kvality domu.

  Vlastní kvalitu stavebních konstrukcí je potom třeba posuzovat také podle dalších hledisek, jako je akumulace stavebních materiálů uvnitř stavby, plocha zastavěná konstrukčním pláštěm budovy a „schopnost konstrukce k vytváření prostor pro technologické vybavení“.

  Rozhodně není pravdivý tradiční názor, že dům má mít co největší akumulaci. Pokud je dům vybaven automatickými systémy s přednastavením teplot v  předem nastavených časech, stává se vysoká akumulace domu hlavní překážkou energetických úspor. To platí v největší míře hlavně o tradičních stavebních materiálech. Vysokou schopnost akumulace tak lze brát za přínos pouze např. v cihlových domech, které jsou vytápěny časově omezeným chodem předimenzovaného výkonu energetického zdroje nebo domů bez řízení teplotních poklesů.

  Velmi důležitou věcí při výběru domu je jeho cena. Zde je nutné v první řadě vypočítat z ceny domu cenu za 1 m2 užitné plochy.  Teprve po tomto přepočtu se totiž přijde na to, že plocha zastavěná stěnami budovy (tedy plocha placená – viz. výše uvedená tabulka) ubírá na vnitřním prostoru a zvyšuje cenu užitné plochy.

  Moderním a velmi důležitým prvkem energeticky úsporných domů je řízené větrání. Pokud jím má být  dům vybaven, je nutné vytvořit prostor pro vzduchové vedení a výdechy. Srovnáme-li potom náklady na přípravu a realizaci vzduchových vedení, zpravidla zjistíme, že v domech stavěných tradičními materiály je tento prostor nutné vytvořit nad rámec běžných stavebních konstrukcí, tedy se značným cenovým navýšením. Naopak výhodným řešením pro rozvody řízeného větrání je pouhé snížení podhledů v dřevostavbách, které je umožněno bez zásadních konstrukčních úprav a se zanedbatelným cenovým navýšením. U moderních systémů využívání energie z odvětrávaného vzduchu spolu s výkonem a kvalitou použitých technologií také stoupá pořizovací cena. Porovnáme-li potom cenové navýšení výkonnějších technologických zařízení s nárůstem ceny při zkvalitnění stavebních konstrukcí, zjistíme, že je většinou výhodnější investovat do zateplení domů, než do sice úsporných, ale zbytečně výkonných tepelných zařízení. Z porovnávání tepelně izolačních vlastností a cen domů, stavěných různými technologiemi potom vyplývá, že cenově nejvýhodnější domy s nízkou energetickou náročností jsou právě dřevostavby.

  Porovná-li tedy stavebník různé stavební materiály a systémy a zváží jejich vlastnosti a předpoklady pro výstavbu energeticky úsporných domů, ve výběru kvalitních stavebních konstrukcí nemůže chybět především dřevěný montovaný dům, jehož konstrukční vlastnosti a možnosti vyhovují největšímu počtu hledisek.

                                                                                                    Autor: Pavel Šebrle

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP