Když kvetou zdi

Projíždíte-li staršími částmi měst, jistě si všimnete mokrých skvrn na omítkách a výkvětů způsobených solí. Tento problém se však nemusí týkat jenom starých budov, ale i novějších staveb, mnohdy i desetiletých. Původcem vlhkosti ve zdivu a následně i v omítkách bývá nejčastěji špatná nebo již nefunkční horizontální a vertikální izolace. Také to může být špatným odvodněním střech a drenáží. Vlhkost, která kapilárně vzlíná vzhůru, se tu odpařuje, ale na povrchu zanechává sůl. Sůl, která zde následně tvoří nevzhledné mapy. To se opakuje stále dokola.

Vlhkost ve zdivu nemá jenom negativní estetické účinky, ale je nepřípustná i z hlediska hygienického. Vlhké a plísní napadené prostory jsou zdraví škodlivé. Mimo to silně vlhké zdivo má nezanedbatelné tepelné a energetické ztráty.

Existuje mnoho způsobů a nepřeberné množství materiálů vhodných pro sanaci zdiva v oblasti styku se zemí. Vždy je ale nutné provést opatření proti usazování a účinkům solí. Rádi bychom se dnes zmínili o sanaci omítek a fasád.

Je-li zdivo vlhké a poškozené od soli, nelze ho běžnými omítkami vůbec omítnout. Nová omítka by byla v krátké době nasycena vodou a na jejím povrchu by se postupně vyvinuly krystalky soli, které vedou postupně k borcení omítky a v horším případě i zdiva. V tomto případě je nutné použít omítky, které sice neodstraní příčinu vlhkosti, ale zcela eliminují její důsledky. Jedná se o omítky sanační.

Jsou to hydrofóbní a porézní omítky, které mají značně sníženou nasákavost a odpuzují vodu. V pórech omítky mohou soli vykrystalizovat, aniž by ji poškodily. Díky této vlastnosti se zóna odpařování vody posunuje z povrchu omítky do jejího profilu. Tím se zabrání tvorbě vlhkých map a výkvětů. Sanační omítky se používají uvnitř i zvenku budov, abychom docílili suchého zdiva.

A aby zdivo zůstalo suché i v budoucnu, je nutné provést správnou izolaci proti zemní vlhkosti, aby nemohla procházet ze základů do zdiva ve sklepích nebo přízemí nebo aby nevnikala do podlah v suterénu. Je nutné provést izolaci jak vodorovnou (horizontální), tak i svislou (vertikální).

Dalším ze způsobů sanace zdiva je injektáž. Injektáž se provádí v cihelném, smíšeném i v kamenném zdivu. Používá se k odstranění příčin vlhkosti tak, že se pomocí tlakové a beztlakové chemické injektáže vytvoří dodatečná horizontální izolace. Zdivo s dutinami se vyplní řídkým cementovým mlékem ještě před injektáží. Vzdálenost mezi jednotlivými vrty činí 120 mm. Průměr vrtů při beztlakové injektáži je 30 mm a jejich úhel je v rozmezí 30 až 45 stupňů. Vrty se provádějí do hloubky, která se rovná tloušťce zdí mínus 50 mm. Byla-li injektáž provedena v oblasti pod úrovní terénu (v suterénech, sklepích), je nutné provést ještě vertikální izolaci, abychom dostatečně zabránili průniku boční vlhkosti. Používáte-li injektáž u starých domů, jejichž tloušťka zdí činí 1 m a více, je nutné zeď injektovat z obou stran.

Ještě je tu jedna možnost pro ty, kteří nechtějí podstupovat velmi nákladnou a pracnou „podřezávku“. Jedná se o speciální tekuté přísady do omítek proti vlhkosti zdiva. Tyto přípravky se používají nejčastěji při opravách a rekonstrukcích památkových objektů, kde není podřezávka možná.

Tyto přípravky zamezují výkvětům způsobeným solí a tvorbě plísní. Jsou vhodné pro vysoušení bytů, sklepů a vnějších omítek. Pomocí těchto prostředků vzniká prodyšná a porézní omítka. Vlhkost se tak odvádí ze zdiva ve formě vodních par. Zdivo tak může dýchat a povrch omítek je suchý. Nevýhodou některých těchto přípravků je, že se špatně snášejí s vápnem. Lze je proto používat do omítek, kde se jako pojiva používá portlandský cement. Takto upravená omítka by se neměla dále tapetovat ani obkládat, protože by tím docházelo k uzavření pórů.

(BK)

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP