Kdy okapy nezamrznou

Všichni známe typický zimní obrázek zasněžené chaloupky s řadou rampouchů po celé délce střechy. Je to velmi romantické a rampouchy samy o sobě jsou krásné, často jsou však jen příznakem vážnějšího problému.

Pokud totiž voda z okapů neodtéká, namrzá a může se díky tomu dostat pod střešní krytinu a do stavebních konstrukcí, kde pak napáchá velké škody. Dochází k praskání fasády, zejména v okolí svodů, zatékání pod střešní krytinu a poškození vlastního okapového systému.
Mnoho okapů je také umístěno nad chodníky, kde hrozí při pádu většího rampouchu vážná zranění chodců. Příčinou zamrzání okapů může být nevhodné řešení okapového systému, častěji jsou to však vnější okolnosti, teplotní výkyvy, oslunění střechy při současném zastínění části okapového systému, pronikání tepla střešním pláštěm apod.
Všechny tyto problémy lze řešit instalací topných kabelů do okapového systému. V praxi to znamená umístění vhodných topných kabelů do okapů, svodů, případně na okraj střechy, do úžlabí, nebo jiných problematických míst. V případě, že hrozí zamrznutí, teplo z topných kabelů zabezpečí průchodnost okapů i svodů a zabrání vytvoření ledu a rampouchů. Tento systém ochrany okapových žlabů se samozřejmě neobejde bez regulace. Je sice možné ovládat jej ručně, což je řešení sice nejlevnější, nicméně zcela závislé na lidském činiteli. To se může nepříznivě projevit na provozních nákladech i na správné funkci systému. Speciálně pro regulaci systémů odmrazování v okapových žlabech byly vyvinuty intervalové termostaty, používané hlavně u instalací menšího rozsahu.
Horní hranice intervalu, kdy jsou kabely v provozu je obvykle těsně nad bodem mrazu. Spodní hranice bývá okolo –10 °C. Při této teplotě obvykle nedochází ani při přímém oslunění k odtávání sněhu na střeše a do okapu tedy nestéká žádná voda, která by v něm mohla zamrznout. Pro instalace většího rozsahu se používají regulátory, které v případě poklesu teploty pod nastavenou hodnotu - obvykle +1 až +2 °C - vyhodnocují pomocí speciálního čidla umístěného v okapu přítomnost vody v jakémkoliv skupenství. Jsou-li splněny obě podmínky, tzn. teplota je pod nastavenou hodnotou a v okapu je voda, uvede regulátor topné kabely do provozu. Vystoupí-li opět teplota, případně vymizí-li voda z okapového žlabu, regulátor celý systém vypne. Uvedený způsob regulace nevyžaduje žádnou obsluhu a stává se maximálně úsporným. Při použití dvou čidel vlhkosti je možné pomocí jednoho regulátoru zabezpečit současně protilehlé části střechy, které mohou mít rozdílné podmínky. Topné kabely, instalované v okapových žlabech, svodech, úžlabích a na okrajích střech, jsou schopny všem problémům zimního období spolehlivě zamezit a zajistit správnou funkci okapového systému i za nepříznivých klimatických podmínek. Investice na jejich pořízení je výrazně nižší, než náklady na opravu škod vzniklých v důsledku zamrznutí okapů.

Technické oddělení firmy V-systém elektro vám v případě zájmu vypracuje zdarma technický návrh včetně cenové nabídky.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2019 GOLEM GROUP