Jak žádat o dotaci Zelená úsporám

Následující řádky obsahují kompletní návod, jak žádat o dotaci Zelená úsporám z programu Ministerstva životního prostředí. Je určen především těm z vás, kteří ještě žádné úsporné opatření neprovedli. O dotaci můžete samozřejmě žádat také po realizaci opatření, a to na investice, které splňují podmínky programu a byly dokončeny po 1. dubnu 2009.

1. Najděte si odborníka na zpracování projektu

Odborník vám poradí, jestli vámi vybraná investice splňuje podmínky programu, sepíše vám projekt a provede takzvané energetické hodnocení. Tohoto nepostradatelného člověka najdete v databázi České komory autorizovaných inženýrů a techniků (na www.ice-ckait.cz) nebo v seznamu České komory architektů (na www.cka.cz). Na zpracování projektu i potřebných výpočtů (tedy energetického hodnocení) můžete zažádat také o podporu až 20 tisíc korun.

 

2. Vyberte si dodavatele a výrobek

Vámi vybranou investici musí provést certifikovaná firma. Vyberte si tu pro vás nejlepší ze Seznamu odborných dodavatelů. To samé platí pro výrobky, které chcete použít. Také ty si musíte vybrat z databáze, tentokrát ze Seznamu výrobků a technologií. Oba seznamy jsou zveřejněné na stránkách www.zelenausporam.cz. Pokud si z jakéhokoliv důvodu chcete vybrat subjekt, který v seznamu není, požádejte ho, aby se do seznamu zapsal. Je to jednoduché a bezplatné.

Pro výstavbu domu v pasivním standardu – jde o žádost v oblasti B,  dodavatel registrovaný v seznamech být nemusí – rozhodující jsou výsledné parametry domu. Přesné požadavky jsou specifikovány v příloze č. I/12 Směrnice MŽP č. 9/2009, kterou naleznete na www.zelenausporam.cz v sekci Dokumenty ke stažení/Obecné dokumenty.

 

3. Vyplňte žádost o dotaci

Formulář získáte na každém krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí (SFŽP), fyzické osoby také na pobočkách bank, které se programu účastní. Žádost vyplníte bez problémů sami. Druhá část – krycí list – je složitější, ale jen na první pohled. Vyplňuje ho Vámi vybraný odborník s autorizací (viz krok číslo jedna).

 

4. S vyplněnými formuláři přijďte na krajské pracoviště SFŽP či do banky

Fyzické osoby: S kompletní žádostí o dotaci v oblastech A a B vyrazíte nejprve na pracoviště SFŽP. Tam žádost posoudí a vrátí vám ji. Pokud v ní budou chyby, poradí vám, jak je odstranit. Žádost včetně příloh si poté vyzvednete a odnesete do banky – tím ji podáte. Pro oblast C je postup jednodušší – vše odevzdáte ihned v bance. Naopak, podnikatelé a další právnické osoby budou vše odevzdávat výhradně na pracovišti SFŽP.

 

5. Do zhruba 10 týdnů od podání žádosti obdržíte vyrozumění o poskytnutí podpory

Vyrozumění bude kromě jiného obsahovat číslo žádosti a konkrétní částku, kterou můžete získat. Pokud se ani v samotné realizaci neodchýlíte od původního záměru a uděláte vše správně, není důvod, abyste nedostali plnou dotaci. S realizací investice samozřejmě nemusíte čekat deset týdnů. O dotaci můžete rovněž žádat také na investice, které splňují podmínky programu a byly dokončeny po 1. dubnu 2009.

Naopak, od data, kdy vám bude doručeno vyrozumění, nemůžete čekat s investicí příliš dlouho. Na provedení plánovaného máte tyto lhůty: 9 měsíců pro oblast C, 18 pro oblast A a 24 měsíců pro oblast B. Když zkombinujete dotace z dvou oblastí, vždy platí ta delší lhůta.

 

6. S fakturami a ostatními potřebnými dokumenty zajděte do banky

Po dokončení investiční akce zajděte do banky, kde se prokážete vyrozuměním o poskytnutí podpory, předložíte faktury s tzv. položkovým rozpočtem a doložíte, že realizace projektu byla dokončena. Jak? Buď předložíte kolaudační souhlas nebo oznámení o užívání stavby či předávací protokol, anebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu. Podnikatelé a další právnické osoby do banky nechodí. I s fakturami jdou přímo na pracoviště SFŽP.

Pro oblast B je povinný ještě protokol o provedení tzv. blower-door testu.

 

7. Do dalších zhruba šesti týdnů vám bude doručena smlouva ve třech vyhotoveních

Všechny tři kopie smlouvy podepište. Jeden podpis nechte ověřit notářem nebo na místě. Kde vám podpis ověří. Dvě kopie zašlete Státnímu fondu životního prostředí ČR (přímo na odbor GIS). Dotační částka pak bude přibližně do měsíce převedena na váš účet, jehož číslo jste uvedli v žádosti. Pozor, nezapomínejte, že musíte být majiteli účtu, na který peníze mají přijít.

 

                                                                            Zdroj: Státní fond životního prostředí

                                                                                     www.zelenausporam.cz

 

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2019 GOLEM GROUP