Jak postupovat v případě vytopení domu

Základní body správného postupu v případě vzniku pojistné události související s přírodní katastrofou:

1. Pořiďte dokumentaci

Pokud je to vzhledem k situaci možné, pořiďte fotodokumentaci poškozených věcí. Ta pomůže urychlit následnou likvidaci a komunikaci s pojišťovnou.

 

2. Zabraňte dalším škodám

V rámci svých možností zabraňte vzniku dalších škod. Může jít například o zakrytí poškozené střechy fólií, umístění zábran před dveře domu zamezení dalšího zaplavení domu (pytle z pískem, zajištění odčerpávání vody, odstraňování bahna a následné vysoušení) a další opatření, která zamezí dalším škodám. 

 

3. Nahlaste škody na pojišťovnu

Jakmile to bude možné, kontaktujte svoji pojišťovnu a ohlaste jí vzniklé škody. Pojišťovna k rychlému vyřízení likvidace bude potřebovat zejména tyto dokumenty:

Ø      číslo pojistné smlouvy (není-li známo, je třeba uvést rodné číslo osoby, která pojištění sjednala) 

Ø      stručnou charakteristiku škody, ke které došlo

Ø      kdy k této škodě došlo

Ø      jaký je rozsah škody

Ø      jaké je na vás spojení (telefon/mobil)

Ø      pokud je dům neobyvatelný, uveďte prosím adresu, na které budete k zastižení

 

4. Začněte s úklidem

Pokud je objekt volně přístupný (není již zaplaven) můžete začít s úklidem a základními opravami. Není nutné čekat až na příchod pracovníka pojišťovny. Rozsah škod máte zmapován, provedli jste soupis věcí, u kterých došlo k poškození a proto můžete začít odstraňovat následky nepříjemné situace.

 

5. Nezbavujte se drahých, ale zničených věcí

Poškozené movité věci větší hodnoty nevyhazujte do příchodu technika likvidace - nábytek, elektroniku apod.

 

6. Buďte opatrní

Mějte na paměti, že uklízení zejména živelních škod znamená práci ve zhoršených hygienických podmínkách.

 

7. Zálohy lze domluvit

Budete-li chtít vyplatit zálohu ještě před likvidací pojistné události, sdělte to technikovi likvidace, který k vám přijde udělat prohlídku. Standardní likvidace probíhá na základě předložených faktur, případně rozpočtem.

 

                                                                                    Text dodala ČSOB Pojišťovna

 

 

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2019 GOLEM GROUP