Jak na hypotéku? Snadno a rychle!

Zvážili jste všechna pro a proti a rozhodli se pro hypoteční úvěr, který vám umožní bydlet ve vlastním domě či bytě. Aby všechny administrativní záležitosti proběhly hladce a banka vaši žádost o hypotéku vyřídila během několika dnů, je třeba mít především správné doklady.

Vše, co musíte předložit zároveň se žádostí o úvěr, se dozvíte na informativní schůzce, při níž banka předběžně posoudí vaši bonitu, tedy schopnost splácet půjčku, popřípadě s vámi dohodne výši hypotéky a měsíčních splátek. Banka také může vystavit potvrzení bonity či příslib úvěru. Před návštěvou banky si můžete orientačně vybrat hypotéku, vypočítat výši splátek a ověřit svou bonitu na internetových stránkách Českomoravské hypoteční banky (ČMHB) www.cmhb.cz nebo na www.hypotecniuvery. cz. V případě, že chcete jednat v soukromí a v době, která vám vyhovuje, můžete si dohodnout schůzku s externím obchodním manažerem ČMHB.

Doklady potřebné k vyřízení hypotéky
Českomoravská hypoteční banka poskytuje svým klientům komplexní obsluhu a profesionální poradenství. Pokud si tedy zájemce o hypotéku neví s něčím rady, pracovníci banky nebo externí obchodní manažeři jsou k dispozici. Komplexní servis ČMHB zahrnuje například i pojištění nemovitosti, které je podmínkou poskytnutí hypotéky, životní pojištění klienta, pokud má o něj zájem, a zpracování odhadu nemovitosti.

Prvním krokem k získání hypotéky je správně vyplněná žádost o úvěr, včetně údajů o příjmech a výdajích domácnosti. Další doklady, které je třeba předložit, jsou:

• potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele nebo daňové přiznání s razítkem finančního úřadu žadatele o hypotéku, případně spoludlužníků či ručitelů. Pokud máte i jiné pravidelné příjmy, jimiž si přivyděláváte, můžete je doložit, a zvýšit tím svou bonitu

• podklady k nemovitosti, k níž má být zřízeno zástavní právo – originál výpisu z katastru nemovitostí, originál snímku katastrální mapy, nabývací titul k nemovitosti, kde je uveden současný vlastník i to, zda na ní nevázne jiné zástavní právo či věcné břemeno, ocenění nemovitosti zpracované odhadcem, který spolupracuje s bankou (pokud se nerozhodnete pro odhad provedený přímo bankou)

• při koupi nemovitosti smlouva nebo její návrh či smlouva o smlouvě budoucí o koupi, tj. dokument, že se byt či dům stane vaším majetkem

• při stavbě stavební povolení, smlouva o dílo s dodavatelem stavby, včetně položkového rozpočtu a harmonogramu stavby, při stavbě svépomocí položkový rozpočet s harmonogramem stavby, soupis prací prováděných svépomocí, včetně jejich ocenění, projektová dokumentace

• doklad o investovaných vlastních prostředcích – za vlastní peníze se považují například úspory, vklady či úvěr ze stavebního spoření, půjčka od jiné banky či třetí osoby

Na závěr je třeba podotknout, že uvedený výčet platí pro standardní případy a podle konkrétní situace se může lišit.

Na co si lze vzít hypotéku?
Ti, kteří se rozhodli pro stavbu – ať už svépomocí nebo úkol zadali stavební firmě – nebo pro koupi nemovitosti, nemají vždy stejné startovní podmínky. Zatímco jedni potřebují úvěr už na pořízení stavebního pozemku, jiným se nedostávají peníze na dostavbu. Úvěry lze využít na koupi pozemku, pořízení, výstavbu nebo rekonstrukci bytu či domu, refinancování úvěru do nemovitosti, vypořádání společného jmění manželů nebo dědictví. Od května letošního roku lze navíc pomocí hypotéky získat nebo rekonstruovat družstevní byt nebo použít získané peníze z úvěru prakticky na jakýkoliv účel. Pokud jde o hypotéky na stavbu domu, lze je využít na:

koupi pozemku – parcela musí být určena k zastavění, což dokládá vydané stavební povolení nebo územní rozhodnutí, popř. regulační plán. V budoucnu může banka poskytnout klientovi i druhý úvěr na výstavbu domu

koupi pozemku a výstavbu současně – klient musí předložit uzavřenou kupní smlouvu na pozemek a stavební povolení včetně rozpočtu či smlouvy o dílo k budoucí stavbě. Protože o stavební povolení žádá vlastník pozemku, předpokládá se, že klient má již pozemek převeden do svého vlastnictví a banka po uzavření úvěrové smlouvy většinou jen doplatí jeho kupní cenu. Další čerpání hypotéky jde na úhradu výstavby domu

výstavbu nemovitosti – lze ji zajistit stavebním pozemkem či jinou nemovitostí, podmínkou je předložení podkladů k výstavbě včetně rozpočtu či smluv o dílo

rozestavěnou nemovitost – stavba musí být zapsána v katastru nemovitostí, což předpokládá, že je již patrné stavebně-technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží. Bance stačí předložit list vlastnictví na pozemek a geometrický plán zaměřené stavby s razítkem katastru nemovitostí

Úvěr rychle a s garancí úroku
Pokud klient předloží všechny potřebné doklady, vyřídí ČMHB jeho žádost o hypoteční úvěr obvykle do pěti dnů, a to bez expresního poplatku. Existují případy, kdy klient nemá z různých důvodů vyřízeny všechny dokumenty, potřebné k uzavření hypotéky. ČMHB proto vystavuje na dobu třiceti dnů od podání žádosti garanci, která chrání proti možnému zvýšení úrokových sazeb na trhu. Jestliže však do podpisu smlouvy o hypotečním úvěru dojde k jejich snížení, získává klient samozřejmě nižší úrok. Je třeba také zdůraznit, že v porovnání s konkurenčními bankami má ČMHB nižší poplatky za zpracování úvěru a klient je neplatí s podáním žádosti o poskytnutí úvěru, ale až v okamžiku, kdy je hypotéka schválena.

Kde se lze dozvědět více?
pobočka ČMHB Hradec Králové
Ulrichovo náměstí 735, tel.: 495 062 111 info.hk@cmhb.cz

hypoteční kanceláře ČMHB:

Jičín
Denisova 1073, tel.: 493 538 011
korinkova.marie@cmhb.cz

Rychnov nad Kněžnou
Sokolovská 1494, tel.: 494 535 234
kopecky.jan@cmhb.cz

Trutnov
Krakonošovo nám. 127, tel.: 499 811 421
machova.alice@cmhb.cz

Externí obchodní manažeři
- seznam poradců na www.cmhb.cz

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2019 GOLEM GROUP