Gabiony a drátokoše

Historicky se tímto názvem označovaly koše z proutí naplněné zeminou. Používaly se jako polní opevnění. Dnes si pod tímto technickým označením odborníci vybaví drátokamenný (drátoštěrkový) prvek, sloužící k přenášení zemních tlaků (např. opěrné zdi), apod.

Přednosti dvojzávitové sítě hexagonálních pletiv a gabionových (drátokamenných) konstrukcí z ní

Výjimečné schopnosti hexagonálním sítím poskytuje vysoká kvalita použitého materiálu a technologie dvojzávitového pletení. Ocelový drát zabezpečuje síti potřebnou pevnost v tahu a odolnost proti otlačení a proříznutí. Ochrana drátu vícenásobným pozinkováním, rozšířená případně o poplastování, poskytuje pletivu mimořádnou životnost. Šestiúhelníková pletená oka jsou dostatečně poddajná, aby dodala síti požadovanou charakteristickou pružnost a přizpůsobivost. Dvojzávitové pletení zabraňuje rozpárání a rozpadu sítě při přetrhnutí nebo úmyslném přestřihnutí drátu.
Výrobky z hexagonální sítě nesou všechny její přednosti a ve spojení s přirozenými vlastnostmi přírodní výplně dodávají gabionovým stavbám neocenitelné vlastnosti.

Pevnost:
Pevnost hexagonálního pletiva, kvalitní pokládka a pevnost v něm uloženého výplňového materiálu zabezpečují tvarovou stálost gabionů a spolu s váhou výplně její odolnost vůči námaze tlaku podepírané zeminy nebo proudící vody.

Pružnost:
Pružnost pletiva a tvarová přizpůsobivost výplně dovolují gabionům kopírovat změny základovém korytu. Na nestabilním podloží a v místech podemílaných proudící vodou konstrukce spolehlivě snáší nerovnoměrné sedání.

Propustnost:
Vysoká mezerovitost výplně zabraňuje vzniku hydrostatického tlaku na stěně gabionové konstrukce a poskytuje gabionům schopnost plnit drenážní a retenční funkce, což z nich dělá ideální konstrukce pro stabilizaci svahů.

Trvanlivost:
Trvanlivost stavby zabezpečuje pletivo z hrubě pozinkovaných, případně i poplastovaných drátů a kvalita výplňového materiálu. Odolnost stavby neklesá, zpevňuje se kolmotací, vyplňováním mezer naplaveninami a prorůstáním vegetace.

Hospodárnost:
- jednoduché zakládání; stačí jen vyrovnat základové koryto
- jednoduchá konstrukce; nevyžaduje kvalifikovanou práci
- vhodná výplň dostupná na místě; v blízkém kamenolomu
- není třeba zřizovat drenáž; minimální požadavky na údržbu …

Ekologičnost:
Drátěný materiál tvoří ve stavební konstrukci jen zanedbatelnou část jejího objemu, proto přirozený vzhled a fyzikální vlastnosti přírodní výplně dělají stavby ekologicky přijatelnými a po prorůstání vegetací i lákavými prvky krajinotvorby.

Gabion a Jumbogabion

Gabiony jsou drátěné konstrukce, které tvoří vnější obal drátokamenných prvků ve tvaru mohutných hranolů. Vyplněné kamením se jako nadrozměrné cihly vyvazují do stavebních konstrukcí opěrných a zárubních zdí, svislých opevnění vodních toků, tvoří zídky parkových úprav apod.


Gabionové matrace

Gabionové matrace jsou obdobou gabionů s převládajícím plošným rozměrem. Jsou vyrobené z dvojzávitové šestiúhelné sítě z drátů chráněných hrubým nánosem zinku. Gabionové matrace se používají ke zpevnění dna a břehů řeky, k sanacím sesuvů apod. Jsou mimořádně vhodné ke zpevňování v chemicky znečištěném prostředí.
 
Pytlový gabion

Pytlové gabiony se používají hlavně na pokládku do proudící vody při úpravách toků a při výstavbě ochranných hrází. Při sanacích havárií hrází a při opatřeních povodňové ochrany úspěšně nahrazují mohutné kamenné a betonové bloky, které jsou náročné na přepravu a skladování, jako i dodnes používané jutové pytle plněné pískem. 

Gabiony ze svařovaných sítí  

Jak už sám název napovídá, jde o materiály vyráběné jinou technologií – svařováním.

Ocelové dráty, používané k výrobě gabionových svařovaných sítí, jsou pokryty silnou vrstvou zinku, resp. slitiny zinku a hliníku, která je chrání před působením vnějších vlivů. Takto ošetřený materiál je pak dále zpracováván. Dráty jsou k sobě přivařené v místech překřížení. Na rozdíl od „splétaných“ gabionů, kdy je rozměr ok pevně dán, lze vyrobit sítě s různými rozměry ok. Jiná technologie výroby umožňuje i větší variabilitu rozměrů dvojrozměrných sítí, kdy  je možné upravit sítě sestřihnutím přímo na stavbě.

 Spojovací materiál 

Pro vytvoření gabionových košů je nutno použít spojovací prvky – buď ocelové spirály nebo spojovací sponky. Zde je na uvážení investora, kterému systému spojování gabionů dá přednost.

 Ztužovací (zpevňovací) materiál 

Všechny gabionové konstrukce je nutno během plnění kamenivem průběžně vyztužovat ztužovacími táhly, která slouží k propojení pohledových stěn s protilehlými stěnami. Počet použitých táhel bývá uváděn v množství táhel na 1 m² pohledové plochy. I když by se mohlo zdát, že se jedná o materiál pomocný, opak je pravdou. Podcenění této problematiky může vést k omezení funkčnosti a hlavně stability gabionových zdí.

 Použití gabionů (drátokošů) 

Gabiony ze svařovaných sítí  i z hexagonálních pletiv používáme pro stavby opěrných a zárubních zdí, pro sanace sesuvů, všude tam, kde je potřeba dosáhnout zpevnění břehů potoků i řek. Své místo našly také v zahradní architektuře – obložení zdí, netradiční ploty , terénní stupně a jiné.

 

                                             Jaroslav Antonovič, WIREX, s.r.o.

 

 

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2019 GOLEM GROUP