Dům jedním tahem - stavebnice pro dospělé

Společnost Lias Vintířov, LSM, k. s. nabízí velmi zdařilé typové projekty rodinných domů z přírodního stavebního materiálu Liapor. Vlastnosti a řešení nabízených domů zcela vycházejí z požadavků na účelnost a pohodu bydlení a ekonomiku výstavby. Vyznavači nových stavebních technologií a ekologického bydlení zajisté ocení možnosti moderního stavebnicového systému výstavby z velkoplošných dílců z lehkého keramického betonu.

Perla Liaporu – základ systému
Jednou z hlavních aplikací Liaporu ve stavebnictví je výroba lehkého keramického betonu – LiaporBetonu. Liapor zde plní úlohu kameniva. Tím vznikne jedinečná betonová směs specifické vnitřní struktury, která vyniká:
• nízkou objemovou hmotností (již od 500 kg/m3)
• vysokou pevností (až 40 MPa)
• příznivým součinitelem tepelné vodivosti
• vynikající schopností pohlcovat zvuk
• vysokým stupněm požární odolnosti

Tento jedinečný beton je základem dílců, z kterých je postaven Dům jedním tahem.

Chytrý stavebnicový systém
Konstrukční systém Domů jedním tahem přináší celkové snížení pracnosti při realizaci hrubé stavby a odstranění náročných řemeslných prací na stavbě. Ušetří tak nezanedbatelné náklady a umožňuje stavět rychle, levně a kvalitně. Dílce, vyrobené a předpřipravené přesně podle vybraného projektu, lze pak na staveništi jednoduše sestavit a stavbu rychle dokončit. Elektroinstalace, drážky na vodu, plyn a jiné rozvody jsou předpřipraveny již ve výrobě. Na stavbě tak odpadne sekání drážek, uložení trubek, začištění. Nehrozí nebezpečí poškození konstrukce nešetrným sekáním. Případné dodatečné řešení drážek, otvorů je možné provádět bez nároků na speciální techniku – LiaporBeton má snadnou opracovatelnost. Systém stropní konstrukce vylučuje vznik trhlin v podhledu stropů a umožňuje zabudování vodorovných instalací, pohledová strana má finální hladký povrch a lze použít jen stěrku. Strop dosahuje výborných akustických parametrů.

Čas jsou peníze

Zvládnout postavit rodinný dům klasickou technologií v krátkém časovém období má své technologické hranice a proto montovaný způsob výstavby hrubé stavby Domů jedním tahem z velkoplošných dílců je velkou výhodou. Technologie montáže prefabrikovaných dílců dokáže zkrátit dobu hrubé stavby rodinného domu pouze na 1 týden, domu na klíč na max. 6 měsíců. Tím stavebník ušetří nejen čas, ale především peníze.

Nízké energetické náklady

Použitím lehkého keramického betonu mají obvodové stěny optimální vlastnosti z hlediska tepelné izolace a akumulace. Po provedení finálního zateplovacího fasádního systému je dosaženo nadstandardních izolačních hodnot při celkové malé tloušťce sendvičové konstrukce.

Jeden pokoj zdarma
Konstrukční systém je subtilní (tloušťka obvodové stěny je 18 cm, vnitřních stěn 15 a 10 cm), ale je dimenzován s velkou rezervou a je připraven na nadstandardní namáhání (vítr, voda, zemětřesení). Navrženou konstrukcí stěn získá takto postavený rodinný dům ve srovnání s klasickou technologií (zděná stavba s tloušťkou obvodové stěny 400 mm) značné zvýšení obytné plochy. Jednoduché srovnání - u rodinného domu se zastavěnou plochou 10 x 10 m dojde k nárůstu obytné plochy o 11,2 m2. Tato plocha odpovídá velikosti jednoho pokoje, který získáme navíc bez nároku na zvětšení domu. Zároveň dojde ke značnému odlehčení celé konstrukce s nižšími požadavky na únosnost základové zeminy.

Nastěhování ihned

Nezanedbatelnou výhodou je také minimum mokrých procesů na stavbě (max. spotřeba 1 m3 vody na celou hrubou stavbu). Výstavba “suchou cestou“ umožňuje nastěhování do příjemného klimatu ihned po dokončení výstavby domu. Nemusíme se obávat vlhkosti a nehrozí poruchy stavby (praskání omítek) jako u zděných staveb.

PROČ DŮM JEDNÍM TAHEM ?
• Rychlý stavební systém z keramického LiaporBetonu
• Při minimální zastavěné ploše maximální užitná plocha
• Minimum mokrých procesů = minimum problémů
• Nízké energetické náklady
• Hrubá stavba do pěti dnů
• Unikátní konstrukční systém
• Maximální tepelně-izolační a akustické vlastnosti
• Ekologické a zdravé bydlení
• Výborné mikroklima

Dům jedním tahem lze dodat v různém stupni dokončení. Záleží pouze na vašich možnostech a přáních. Obvyklé fáze dodávek:
• hrubá stavba
• uzavřená hrubá stavba
• stavba na klíč

Dům jedním tahem je naprosto ideální jak pro ty, jež nemají zkušenosti se stavbou domu nebo se nechtějí starat o průběh výstavby, tak pro odborníky, kteří ocení především technické řešení konstrukčního systému a snadný průběh realizace.

Více informací na www.dumjednimtahem.cz

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2019 GOLEM GROUP