Dřevostavbu? A proč? Výhody staveb na bázi dřeva

 Odolávají karibským hurikánům, vzdorují mrazivým severským zimám, vydrží přívaly sněhu v kanadských podmínkách, vytváří pohodu domovů v anglických plískanicích a jsou dostatečně seismicky odolné v japonských zemětřeseních. To jsou technologie stavebně konstrukčních systémů na bázi dřeva. Systémů, které jsou rozšířeny po celém světě z důvodu maximálního a efektivního využití suroviny, která je všude dostatečně zastoupena, a která je v přírodě obnovována.

 

V současné ekonomické situaci se neustále uvažuje o snižování energetické spotřeby. To vyvolává v rámci stavebnictví inovační snahy, které vedou k hledání takových systémů, jež budou vysoce ekonomicky efektivní při realizaci a vytvoří stavební systémy s vysokou přesností a kvalitou, které následně budou snižovat náklady na provoz objektů a po využití budou schopny následných recyklací bez ekologických zátěží.

Je jisté, že v dnešní době dřevo plně konkurovat stavebním systémům na bázi betonových a zdicích technologiích nebude, ale nové možnosti zpracování dřeva, zvýšení životnosti konstrukcí a kombinace s materiály, které zvyšují požární odolnosti, staví dřevo v rámci stavebnictví do nové role.

V ČR existují dlouhodobě snahy podpořit rozvoj využití dřeva v národním hospodářství. Zejména s rozvojem bytové výstavby jsou srovnávány průměrné zastoupení staveb na bázi dřeva u nás a v Evropě. A zde tříprocentní, možná pětiprocentní zastoupení na stavebním trhu není v rovnováze s průměrem kolem dvaceti procent v zemích západní Evropy.

I proto široká veřejnost v sobě kódovala předsudky, které se nyní marketinkově obtížně odbourávají. Ale nastupující generace je oproštěna těchto předsudků a uvědomuje si všechny negativní dopady masivního využívání neobnovitelných surovin. Proto i zde se rozvíjí snahy o větší zastoupení dřeva.

Logicky vzato, vyvstává základní otázka: „Jsou stavby na bázi prefabrikace dřeva konkurenceschopné?“ „Jsou dostatečně a hlavně finančně dostatečně atraktivní pro investory a developery?“ Odpověď na tuto otázku musí být vysoce racionální, protože argument nákladů je rozhodující.

- Náklady na založení stavby jsou nižší vzhledem k nižší váze celé konstrukce.

- Může se stavět tam, kde jsou složité zakládací podmínky, které vyvolávají složité a tím nákladné založení stavby.

- Z celkové zastavěné plochy lze vytěžit vyšší prodejní plochu vzhledem k nižší tloušťce obvodového skeletu.

- Obvodový skelet vykazuje srovnatelné a vyšší kvalitativní parametry než zděný skelet. Současný stav technologie umožňuje dosahovat srovnatelných parametrů v utlumení hluku, požární odolnosti a pevnosti. Vysoce jsou překročeny energetické parametry vzhledem k dokonale izolujícím systémům a prakticky nulové akumulaci, která je dnes vnímána jako ztrátový energetický výkon.

- Systémy prefabrikace dřeva jsou vnímány jako suché systémy, uvedené umožňuje celoroční výstavbu, zrychlené postupy a vytěsnění mokrých procesů ze stavby (spotřeba vody v celkovém procesu je 7x nižší).

- Technologické postupy nezatěžují staveniště dlouhodobými přesuny materiálu a stavební činností.

- Rychlost výstavby umožňují investorům rychlou obrátku vloženého kapitálu a snižují náklady s financováním z cizích zdrojů.

- Vzhledem k tovární výrobě panelových dílů s vysokou přesností je stavební dílo provedeno s vysokou kvalitou.

- Po využití díla lze provést zásadní repasi nebo provést demolici s následným ekologickým využitím všech dílů stavby.

- Realizované dílo je realizováno v cenově srovnatelných ekonomických parametrech jako konkurenčními zdicími technologiemi.

 

Pokud zvolíme dřevostavbu, jejímž principem je sendvičová konstrukce, zákonitě narazíme na dilema další volby, jež lze shrnout do dotazu, s nímž se každý výrobce velmi často setkává: „Jaký je rozdíl mezi technologií realizace dřevostavby tzv. paneláží a staveništní montáží domu?“

Obě technologie výstavby vycházejí se společného principu tzv. rámového konstrukčního systému odvozeného od amerického systému „Two by Four“, s úspěchem využívaného v převážné většině konstrukcí dřevostaveb jak v zemích Evropy, tak u nás.        Technologie výroby hlavních prvků konstrukce dřevostavby z hotových panelů, tzv. paneláž, vychází z předvýroby prvků stěn, stropů a eventuálně střešních konstrukcí v hale za pomoci zdvihací nebo otáčecí techniky pro obracení plošných prvků (panelů) během výroby. Hotové velkorozměrové plošné prvky jsou převezeny na staveniště, kde jsou následně sestaveny pomocí těžké techniky na připravené základové desce. Řemeslné dokončení domu probíhá na staveništi (podle míry prefabrikace).

Systém výroby a současně montáže dřevostavby tzv. staveništní montáží, tj. výroby všech konstrukcí hrubé stavby přímo na místě konečné stavby, vychází z výroby plošných prvků domu z dodaných dílčích materiálů na stavbu - stěn obvodových i vnitřních, stropů i střechy přímo na připravené základové desce nebo stropní konstrukci přízemí domu. Kompletace nosné kostry stěn s následným vztyčením a osazením, většinou bez mechanizace za využití jejich současného vzájemného vázání a prostorového ztužení včetně následné montáže stropních a střešních konstrukcí, to vše se provádí přímo na staveništi.

Všechno má svoje pro a proti. Zde je potřebné zdůraznit, že odlišné jsou cesty, nikoli cíl. Ten by měl být v obou případech při řádně zvládnutém procesu výstavby se všemi detaily identický.

K úvodnímu zjištění, že odlišné jsou především technologické procesy, nikoli výsledný produkt, nutno přidat další podstatné tvrzení, že o kvalitě každého objektu rozhoduje především kvalita přípravného procesu (tj. projekce, předchystání materiálů, logistika), předvýroba dílců (u paneláže), a zejména završení celého procesu, tj. montáž na staveništi. To vše lze nazvat technickou a organizační vyspělostí firmy. I špičkový montér, pokud dostane na stavbu dílce, které budou špatně vyrobeny nebo ve špatné kvalitě, z nich nedokáže udělat kvalitní stavbu. Zároveň i špičkový montér musí postupovat podle jednotných a správných technických detailů, nad ním musí být technické a kontrolní zázemí firmy.  

Pro správné posouzení a výběr je nezbytné, aby investor měl jasně stanovená kritéria - priority, které pomohou zvolit vhodnější cestu k realizaci domu (např. charakter, či dostupnost pozemku pro stavební mechanismy, možnostmi financování, potřebná lhůta realizace, potřeba improvizace během realizace, chuť na samostatné dokončení stavby, atd.).

 

                                                                          Ing. Blanka Stávková

                                                                             Tajemnice ADMD

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP