Chcete stavět, opravovat, přestavovat?

Nechcete mít problémy se zákony ?

Začněme tedy od začátku:

Co je vlastně stavba? Dle Stavebního zákona se za stavbu považují „veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel či dobu trvání“. Stavby mohou být „trvalé“ nebo „dočasné“ s předem omezenou dobou trvání.

Že vám tato definice nic neříká? Přeloženo do češtiny je stavbou téměř všechno, co člověk užívá k bydlení, výrobě, obchodu, rekreaci apod…

Když budeme dále citovat již zmíněný Stavební zákon, dozvíme se podrobnější rozdělení a určení staveb. Stavby se dělí podle složitosti na „drobné“, „jednoduché“ a „ostatní“.

Drobné stavby plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. Sem například patří oplocení, přípojky kanalizace, vodovodu, elektřiny, plynu apod. od hlavní stavby (např. napojení elektřiny z rodinného domu do oddělené garáže). Dále to mohou být přízemní stavby o zastavěné ploše do 16,0 m2 a hloubky do 3,0 m. Jsou to například zahradní altány, skleníky, krby, udírny, pergoly, sklípky na ovoce apod..

Mezi drobné stavby ale nepatří garáže, sklady hořlavin nebo vodohospodářská díla (žumpy, septiky, domovní čistírny odpadních vod, studny, malé vodní elektrárny, jezy apod.)!

Jednoduché stavby jsou stavby pro bydlení (se zastavěnou plochou do 300 m2 obsahující nejvýše 4 byty a s nejvýše jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími, včetně podkroví - nejsou to tedy bytové domy, ale patří sem rodinné domy). Další jsou stavby pro individuální rekreaci (chaty, chalupy) zkolaudované k tomuto účelu stavebním úřadem! Ne tedy chalupa po prarodičích na horách, která byla užívaná k trvalému bydlení a nyní ji užíváte jako rekreační chalupu bez schválení stavebním úřadem. Jednoduchou stavbou je i přízemní stavba se zastavěnou plochou přes 16,0 m2 a do 300 m2, s výškou přes 4,5 m a do 15,0 m a s rozpětím nosných konstrukcí do 9,0 m (sem již patří garáž) a podzemní stavby (sklepy) o zastavěné ploše nad 16,0 m2 a do 300 m2 s hloubkou do 3,0 m. Dále přípojky na veřejné rozvodné sítě (na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod, elektřinu apod.) a opěrné zdi.

Mezi jednoduché stavby ale nepatří sklady hořlavin nebo vodohospodářská díla (žumpy, septiky, domovní čistírny odpadních vod, studny, malé vodní elektrárny, jezy apod.)!

Tohle všechno jsou novostavby, ale jak je to s přestavbami, vestavbami a jinými úpravami stávajících staveb? Jak ty zařadit?

Změnami dokončených (stávajících zkolaudovaných) staveb jsou „nástavby“ (zvýšení stavby), „přístavby“ (rozšíření stavby, přístavba je propojená se stávající stavbou dveřmi nebo oknem) a „stavební úpravy“ (změna vnitřního uspořádání stavby, vestavba, změna vzhledu stavby apod.).

A proč toto všechno dělení a rozdělování?

Podle něho stavební úřad rozhoduje, zda vám bude stačit vaši stavbu pouze ohlásit nebo zda budete muset žádat o stavební povolení. Ale to je na další a delší povídání.

Takže zase příště …

A protože tyto naše informace nemohou být plně vyčerpávající a protože každá stavba je jedinečný originál, může se vyskytnout řada nejasností a pochybností. Naše rady berte jako své seznámení a základní orientaci ve stavebních předpisech. Vždy vám doporučujeme poradit se u odborníků na svém obecním úřadě nebo přímo na stavebním úřadě.
(JZ)

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2019 GOLEM GROUP