Chcete stavět, opravovat, přestavovat? - 2.

Nechcete mít problémy se zákony? V prvním čísle našeho časopisu jsme vás seznámili se základními pojmy stavebního zákona, dnes budeme pokračovat.

Když se rozhodneme ve svém bytě, domě či v blízkém okolí něco zvelebovat, případně stavět úplně „od základů“, můžeme si tento náš záměr předběžně zatřídit do kategorií (drobná stavba, jednoduchá stavba, změna dokončené stavby). Tímto zařazením zjistíme, co máme dále zařizovat.

Drobná stavba (např. oplocení, zahradní altány, skleníky, krby, udírny, pergoly, sklípky na ovoce, vinné sklípky apod.) nevyžaduje stavební povolení. Jste pouze povinni tuto stavbu ohlásit stavebnímu úřadu. Ohlášení se provádí písemně před zahájením prací. V ohlášení musí být uvedeno:
- druh, rozsah, účel a místo stavby (jednoduchý technický popis stavby),
- druh a parcelní číslo pozemku a doklad o prokázání vlastnických nebo i jiných práv k němu,
- kdo bude stavbu provádět,
- situační náčrt s vyznačením umístění stavby, hranic pozemků a sousedních objektů (situační náčrt se předkládá ve dvou vyhotoveních),
- případně další podklady, které si vyžádá stavební úřad.

Ohlášenou stavbu může stavebník provést až po písemném sdělení stavebního úřadu, že proti provedení nemá námitek.

Ohlášení postačí také u některých stavebních úprav (které nemění vnější vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby – např. odstranění příčky a spojení dvou místností v jednu vyžaduje již stavební povolení!, rovněž tak stavební povolení vyžaduje i nové ústřední topení!).

Pokud připravujete udržovací práce na své stavbě (např. menší opravy fasády; opravy vnitřních omítek nebo obkladů stěn a podlah; opravy střešní krytiny; opravy komínových těles; opravy vnitřních instalací; výměnu, opravy a nátěry střešních žlabů a svodů; opravy oken a dveří včetně nátěrů; výměnu dveřních a okenních křídel; opravy oplocení – nemění-li se tím původní vzhled; dále výměny nepodstatných částí stavby (např. příčky, stropní podhledy apod. – na stejném místě); opravy zařízení ústředního vytápění, větracího a klimatizačního zařízení a výtahů (práce musí provádět oprávněná firma!); výměnu zařizovacích předmětů (např. kuchyňské linky, vany apod.), není nutné toto stavebnímu úřadu ohlašovat. Jestliže by však práce ovlivnily stabilitu stavby (např. zásah do nosných konstrukcí), požární bezpečnost stavby (např. výměna protipožárních dveří dveřmi bez požární odolnosti, nové vložkování komínu), její vzhled (např. venkovní zateplení stavby v rámci opravy fasády) nebo životní prostředí, je nutné tyto práce předem ohlásit stavebnímu úřadu a postupovat dále dle jeho pokynů.

Jednoduché stavby(např. rodinný dům, chata, garáž, sklep, bazén, přípojky na veřejné rozvodné sítě, opěrné zdi, terénní úpravy, informační a reklamní zařízení apod.) již podléhají stavebnímu řízení, musíme proto požádat stavební úřad o vydání stavebního povolení.

Žádost o stavební povolení musí být písemná a musí obsahovat:
- jméno a adresu stavebníka,
- druh, účel, místo, předpokládaný termín dokončení stavby (u dočasné stavby dobu jejího trvání),
- parcelní čísla a druhy stavebního pozemku (údaje z Vlastnického listu od katastrálního úřadu),
- parcelní čísla a druhy pozemků, které se mají použít na zařízení staveniště,
- parcelní čísla sousedních pozemků a staveb na nich s uvedením vlastnických či jiných práv (nejlépe dle údajů od katastrálního úřadu – za poplatek!),
- jméno, adresu a oprávnění projektanta (nejlépe kopie dokladu o jeho autorizaci),
- způsob provádění stavby (svépomocí nebo dodavatelsky; pokud svépomocí, tak jméno, adresu a kopii dokladu o autorizaci osoby, která nám bude provádět stavební dozor; pokud dodavatelsky, tak jméno, adresu, IČO a případně i kopii výpisu ze živnostenského rejstříku stavební firmy),
- základní údaje o stavbě, jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí,
- seznam a adresy účastníků stavebního řízení,
- orientační náklady na provedení stavby (pro určení výše správního poplatku za vydání stavebního povolení).

To všechno musí obsahovat žádost o stavební povolení, ale k žádosti se přikládají ještě další doklady, projektová dokumentace atd.

Ale to je další povídání, takže zase příště…

A protože tyto naše informace nemohou být plně vyčerpávající a protože každá stavba je jedinečný originál, může se vyskytnout řada nejasností a pochybností. Naše rady berte jako základní orientaci ve stavebních předpisech. Vždy vám doporučujeme poradit se u odborníků na svém obecním úřadě nebo přímo na stavebním úřadě.

(PŠ)

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2019 GOLEM GROUP