České OSB desky

Desky OSB SUPERFINISH® ECO jsou jediné v Česku vyráběné OSB desky. Jejich hlavním bonusem je výroba bez použití lepidel na bázi formaldehydu.

Desky OSB (Oriented Strands Board) – čili desky z velkoplošných orientova­ných třísek získávají stále větší oblibu u zpracovatelů jako nosný konstrukční materiál a také i jako pohledový materi­ál se zajímavým povrchem.

Vyrábějí se unikátní technologií lepení dřevěných tří­sek ve třech na sebe navzájem kolmých vrstvách.

 

Vlastnosti a použití OSB SUPERFINISH® ECO

Desky OSB SUPERFINISH® ECO před­stavují unikátní kombinaci užitných vlastností. Jedná se o ekologický materiál z 95 % tvořený ze dřeva vhodný pro užití v interiéru i v chráněném exteriéru. Tento všestranný stavebně konstrukční materi­ál má výborné mechanické vlastnosti, zejména vynikající hodnoty v pevnosti v ohybu, tlaku a tahu. Desky OSB SUPER­FINISH® ECO jsou plně recyklovatelné. Také využití dřevní suroviny při výrobě je 100%. Vytříděný materiál nesplňující přísné kvalitativní požadavky výroby OSB desek je využíván při výrobě dřevotřís­kových desek, aniž by se ztratila energie vložená do vysušení třísek.

K dalším vlastnostem patří také vysoká rozměrová přesnost a tvarová stabilita, která umožňuje přesné opracování běž­nými dřevoobráběcími nástroji, a snadná fixace pomocí klasických spojovacích prostředků.

Desky OSB SUPERFINISH® ECO lze použít v prostředích se zvýšenou vlh­kostí vzduchu, za zmínku stojí také dobré tepelně a zvukově izolační vlast­nosti v různých řešeních sendvičových konstrukcí dřevostaveb. S výhodami se používá u konstrukcí dřevostaveb ozna­čovaných jako difúzně otevřené, kde OSB deska plní kromě funkce staticky nosné i funkci vrstvy parobrzdící a vzdu­chově neprodyšné.

Díky svým vlastnostem je možné desky OSB SUPERFINISH® ECO používat kom­binovaně jako konstrukční a zároveň i architektonický prvek bez rizika ná­růstu emitujích škodlivin (formaldehyd) do uzavřeného prostoru interi­éru. S jejich rostoucí popularitou roste i poznání jejich výjimečných vlastností a počet vhodných aplikací se stále roz­šiřuje.

 

Všestranný materiál pro dřevostavby

Ve stavebnictví se uplatňují zejména při suché výstavbě obytných domů, staveb na bázi dřeva, nízkoenergetických, pasivních a ekologicky ohleduplných budov. Vhodné jsou rovněž pro bytové nástavby, hospodář­ské objekty a rekonstrukční práce všeho druhu. Uplatňují se jako:

·         plošný konstrukční materiál dřevo­staveb,

·         nosné prvky stropních a střešních konstrukcí staveb,

·         vyztužující konstrukce vnějších a vnitřních stěn,

·         nosné a nášlapné vrstvy plovoucích podlah,

·         finální pohledové obložení stěn a stropů,

·         materiál na sendvičové panely stěn a stropů,

·         materiál pro výrobu stropních I-nosníků,

·         plošný materiál pro opravy a rekonstrukce,

·         materiál pro tesařské a bednicí práce,

·         materiál pro ztracené bednění,

·         dočasné oplocení stavenišť a krytí otvorů v budovách,

·         buňkové sestavy pro vybavení stavenišť.

Použitím při výstavbě dřevěných domů nebo jako konstrukčních prvků jejich možné aplikace zdaleka nekončí. S úspěchem se používají rovněž v dalších oblastech jako je nábytkářství, scé­nografie, výroba obalů, palet, přepravních kontejnerů a dalších.

 

Příklady ověřených konstrukcí:

 

 Střešní konstrukce (varianta difúzně otevřená)

střešní krytina

podkladní asfaltový pás

OSB SUPERFINISH® ECO

odvětraná vzduchová mezera

protivětrná difúzní fólie

tepelná izolace z minerálních vláken

OSB SUPERFINISH® ECO s přelepením styků

dřevěný rošt + přídavná tep. Izolace

sádrokarton

 

Stropní konstrukce

OSB SUPERFINISH® ECO

kročejová izolace z minerální vlny

zatěžující betonové dlaždice

separační vrstva

OSB SUPERFINISH® ECO

dřevěný nosný trám

minerální vlna mezi trámy

dřevěné kontralatě

sádrokarton

 

Stěnové konstrukce (varianta difúzně nepropustná)

dřevěné fasádní obložení

dřevěné kontralatě + provětrávání

OSB SUPERFINISH® ECO

dřevěná rámová konstrukce, tepelná izolace

OSB SUPERFINISH® ECO

parozábrana

sádrokarton

                                                                                   Autor: Ing. Jan Kníže


zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2019 GOLEM GROUP