Být či nebýt, hypotéka či ne

Jak získat na svůj stavební záměr finanční zajištění? Tuto otázku si jistě položí nejeden z budoucích stavebníků, či spíše až na výjimky téměř každý. Ve světě je nejběžnějším způsobem jak získat potřebné prostředky na nákup rodinného domu nebo bytu bezesporu hypoteční úvěr. Přestože dnes s hypotečními úvěry jsou v České republice spojeny dosud nejnižší úrokové sazby, tak stále ještě panuje mezi lidmi určitá nedůvěra k tomuto produktu. V současné době nabízí hypoteční úvěry celkem devět peněžních ústavů.

Hypoteční úvěr je dlouhodobý účelový úvěr určený fyzickým i právnickým osobám k financování investic do nemovitostí. Z tohoto pohledu je možné tento úvěr využít nejen pro koupi nemovitosti do vlastnictví na bydlení, ale pro koupi jakékoliv nemovitosti, například i pro tu, jež bude mít komerční využití. Vedle toho je hypoteční úvěr aplikovatelný také na vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti, na rekonstrukci, modernizaci a opravy nemovitosti. Hypotečního úvěru je také možné využít na splacení dříve poskytnutých půjček, které byly použity na investice do nemovitosti a nejsou tak výhodné jako právě hypotéka.

Podmínkou pro každý případ hypotečního úvěru je skutečnost, že je nutné jej zajistit smluvním zástavním právem k nemovitostí (hypotékou), která se nachází na území České republiky a patří do katastru nemovitostí. K zajištění hypotečního úvěru mohou sloužit pouze nemovitosti nezatížené předcházejícím zástavním právem ani omezením převodu.

Výhodou hypotečního úvěru je vedle poměrně příznivé úrokové sazby také možnost získání státní podpory, která se však vztahuje jen na nové nemovitosti, kdy vzniká nová bytová jednotka. Hypoteční úvěr je možné čerpat i na koupi starší bytové jednotky, ovšem již bez státní podpory. V současné době činí státní podpora dva procentní body, ovšem z omezeného základu hypotečního úvěru. Podpora se vztahuje na hypoteční úvěr, jehož výše nepřekročí 1,5 mil. Kč, je-li úvěr poskytnut na výstavbu nebo koupi rodinného domu s jedním bytem. Obsahuje-li dům dva byty, jedná se již o částku 2 milióny korun. Důležitou skutečností, kterou je dobré vědět, je to, že se tento typ státní podpory vztahuje k nemovitosti, a tak není podmínkou, aby hypoteční dlužník v daném bytě či rodinném domku bydlel. Na státní podporu má nárok, i když se tak neděje.

Podmínka trvalého bydliště v hypotékou zatížené nemovitosti se vztahuje pouze na využití další formy státní dotace a tou je možnost odečtení zaplacených úroků od základu daně z příjmů. Maximální výše odepsané částky ze základu daně je stanovena na 300 tisíc Kč ročně. Základní podmínkou pro snížení daně je to, aby dlužník řešil svoji bytovou potřebu. Vedle toho je nutné splnit ještě další nezbytné předpoklady. Jedním z nich je nutnost, aby v případě výstavby rodinného domku byla provedena kolaudace nejpozději do čtyř let od uzavření smlouvy o hypotečním úvěru. V této podmínce většinou nebývá problém, horší je ale už s předpokladem, že osoba, která je příjemcem hypotečního úvěru a zároveň žádá o odpočet ze základu daně z příjmů, musí zmíněnou nemovitost využívat k bydlení. To znamená, že pokud si někdo koupí nemovitost, zafinancuje ji prostřednictvím hypotečního úvěru a nevyužívá ji k bydlení, nýbrž k pronájmu, není možné odpočet úroků uplatnit. Nárok na státní podporu však nezaniká.

I když zájemce o hypoteční úvěr je dostatečně bonitní z hlediska výše pravidelného měsíčního příjmu, ještě to úplně nestačí. Hypoteční úvěr se totiž poskytuje maximálně na 70 procent obvyklé ceny nemovitosti. Cena obvyklá je definovaná zákonem a rozumí se jí ocenění, které vychází z tržního prostředí v daném místě a čase, a zároveň je oproštěna od jakýchkoli extrémních vlivů, jako je například požár, zemětřesení či povodně. To znamená, že ten, kdo má zájem získat hypoteční úvěr, již musí mít nějaké vlastní zdroje, a to minimálně 30 % z ceny pořizované nemovitosti. Pokud tomu tak není, banky nabízejí možnost poskytnout půjčku klientovi na zákonnou akontaci. Tuto situaci je také možné řešit například spotřebitelským účelovým úvěrem, který je čerpán souběžně s hypotečním. Díky této kombinaci lze pak již úvěrově pokrýt až 100 % ceny nemovitosti. Podle částky doplňkového úvěru banky akceptují ručení třetí osoby, zástavní právo k pohledávce či nemovité věci.

Českomoravská hypoteční banka (ČMHB)
www.cmhb.cz
info@cmhb.cz
02/61122834

Komerční banka (KB)
www.kb.cz
www.ehypoteka.cz
mojebanka@kb.cz
0800/111055

Česká spořitelna
www.csas.cz
csas@csas.cz
0800/129129

HypoVereinsbank
www.hypovereinsbank.cz
0800/180008

Československá obchodní banka (ČSOB)
www.csob.cz
info@csob.cz
0800/110808

Živnostenská banka (Žiba)
www.ziba.cz
info@zivnobanka.cz
0800/122412

Raiffeisenbank
www.rb.cz
info@rb.cz
0800/177772

Bank Austria Creditanstalt (HVB)
www.majordomus.cz
0800/122221

GE Capital Bank
www.gecb.cz
zakservis.gecb@gecapital.com
02/24443636

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2019 GOLEM GROUP