200 let elektroosmózy 20 let hydropolu

Již 20 let chrání Hydropol® starší budovy před zánikem. Vážným problémem mnoha budov je pronikání vlhkosti do jejich konstrukcí. Pokud není zdivo chráněno horizontální a vertikální izolací proti zemní vlhkosti, nasává ji jako houba.

U mnoha, zejména starších staveb, již tato izolace není k dispozici, a zdivo je tak vydáno postupnému rozpadu počínajíc vlhkostními kresbami na povrhu omítek, solnými výkvěty a tvorbou plísní konče. Vlhké objekty tedy netrpí pouze kosmetickými chybami, ale představují ohrožení budovy z titulu částečné ztráty pevnosti vlhkého zdiva, snižují pohodu prostředí a zdravotní nezávadnost obytných prostor pro pobývající osoby a zvyšují energetickou zátěž vlhkých budov.

Proto zaujímá tato problematika ve stavebnictví své významné místo. V průběhu staletí se rozvíjely různé sanační metody, z nichž však mnohé již byly technicky překonány a zamítnuty. Mezi mnoha možnostmi úspěšného řešení sanace vlhkého zdiva se v posledních dvaceti letech prosadil bezkontaktní systém odvlhčování zdiva Hydropol®. 

PŘÍZNIVÉ REFERENCE

Doba, kdy byla tato sanační metoda označována jako „kouzelná skřínka“, jsou pryč. Množství příznivých referencí, ať již soukromých vlastníků domů nebo veřejných investorů, zřetelně dokazují, jak účinný je tento sanační postup. Dnes již také dlouhodobé reference dokladují, že stálá účinnost této vysoušecí metody překračuje očekávání. V mnoha evropských zemích tak vedle tisíců rodinných domů již byly vysušeny četné školy, školky, sociální ústavy, správní budovy, církevní stavby a jiné občanské i průmyslové stavby včetně kulturních památek.

 

Jak známo, tato úspěšná sanační metoda, vycházející původně z aktivní elektroosmózy, byla vyvinuta experimentálně (jako mnohé jiné významné postupy) a není dosud podložena vědeckým důkazem. Proto byla zpočátku brána v úvahu s velkou nedůvěrou a skepticky je dosud uváděna v soudech některých, se staršími sanačními postupy spjatých, odborníků a konkurence. K prosazení se v takovémto prostředí zůstala pouze možnost nastoupit dlouhou cestu praktického důkazu, a to systematickým a trvalým měřením vlhkosti zdiva sanovaných staveb. A o positivních výsledcích jasně hovoří 20 let zkušeností s touto sanační metodou.

Před vestavěním zařízení na odvlhčování zdiva se mimo jiné provede měření původní vlhkosti zdiva karbidovou metodou. Záznam z měření vlhkosti zdiva se pak doplňuje výsledky z dalších kontrolních měření vlhkosti ve smluvených časových intervalech, takže zákazník získává doklad o působení odvlhčovacího systému, o pokroku ve snižování vlhkosti zdiva.

 

 ZACHOVÁNÍ KULTURNÍCH HODNOT 

  Realizační firma poskytuje svým zákazníkům nejvyšší možnou bezpečnost řešení zárukou nejen na odvlhčovací zařízení Hydropol®, ale i na úspěšné a trvalé snížení vlhkosti zdiva. Tuto formu garance investor zpravidla nenalézá u některých jiných nabízených sanačních postupů. S přihlédnutím k uvedené záruce Hydropolu s vazbou na pravidelná měření vlhkosti zdiva činí tento postup cenově nejvýhodnější alternativou řešení vlhkosti staveb. I přes kvalitu služeb a obsáhlý servis leží cena této sanační metody výrazně pod cenou jiných sanačních postupů. Výhodná cena Hydropolu je zřejmě jedním z příčin jeho úspěchů. Právě v období „skromných pokladen“ lze proto Hydropolem přispět k zachování hodnotných, leč vlhkých staveb. Jak uvedený stavební postup ukázal, jde to i bez velkých nákladů. A jde to i bez náročných mechanických prací, bez kopání, řezání, vrtání atd.

 

Právě v péči o památky je uvedený sanační postup velmi prospěšný. Dokazuje to i řada zajímavých zakázek v ČR, na příklad sanace katedrály sv. Ducha v Hradci Králové (přiložen snímek interiéru).

A spokojení zákazníci jsou ochotni dál postoupit své dobré zkušenosti, jejich reference jsou nejlepším důkazem úspěšného snižování vlhkosti zdiva bezkontaktním systémem Hydropol.

 

                                                             Autor: Ivan Slovenčík

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP